Потенциалът за инвестиране ще се разшири с кооперативно кредитиране

Потенциалът у нас за финансиране на бизнеса, и то само по-едрият, зависи от капризите на големите банки, които са предимно с основно чуждестранно участие. <!–more–>Нека напомня, че формирането на децентрализирана пазарна банкова система в България започна с децентрализацията на БНБ (формиране на държавни търговски банки) и създаването на частни банки. Не беше направен опит за…

Детайли

Банковата политика е причина за икономическия „бум“ на България през 30-те години

Ролята на кооперативното кредитиране в България в периода след Освобождението на страната не само не отстъпва на тази в Западна Европа и англосаксонските страни, но България, заедно с Дания е една от водещите в това отношение страни в света. Причините за бързото развитие на кооперативното кредитиране в България са две – първо потребностите на дребните…

Детайли

Необходимост от кооперативно кредитиране в България

Роля на кооперативното кредитиране в Европа и света Основен проблем на всички децентрализирани пазарни банково-финансови системи е недостигът на средства за дребните заемополучатели. Това е характерно както за финансовите системи от контролен (континентален) тип, така и за пазарно-ориентираните (англосаксонски) системи. Причината е във високите разходи за селекция, мониторинг и управление на заемополучателите. Традиционният метод за…

Детайли

КАКВО ПЕЧЕЛЯТ КЛИЕНТИТЕ И ДЛЪЖНИЦИТЕ ОТ СТРЕС-ТЕСТОВЕТЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Доклад на адвокат ВЕСКА ВОЛЕВА, представен на кръгла маса на тема: „Банки и клиенти: реални и премълчани резултати от стрес-тестовете в България“, която се състоя на 30 август 2016 г., вторник, 16.00ч. в ДНТ гр. София, ул. “Раковски” №108, етаж 2, зала 2. УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Искам да започна изложението си простичко, в разрез…

Детайли

СТРЕС ТЕСТОВЕТЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР: АЛТЕРНАТИВНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ

По инициатива на Съюза на икономистите в България, съвместно сФНТС и Национално сдружение ГЛАС, на 30.08.2016 г. се проведе дискусия около кръглата маса на тема: „Банки и клиенти: реални и премълчани резултати от стрес-тестовете в България“ Встъпителни доклади бяха представени от: 1. Румен Гълъбинов – финансов експерт, на тема: „Отминалите стрес-тестове за банките и предстоящите…

Детайли

Етиката в икономиката и нейната неразривна връзка с дигиталните технологии на бъдещето

  Българска асоциация на кооперативните кредитни коопераци и организации за микрофинансиране (БАККОМ) – член на Европейската мрежа за микрофинансиране (EMN), Брюксел и „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” (КЕФП) организира Международната конференция на тема: „Етични финанси и дигитални технологии” , която е част от Програмата на Пловдивския Международен технически панаир 2016 г..   За участие…

Детайли

Кредитите на българите към банките достигнаха 18.2 млрд. лв.

Депозитите на населението и бизнеса продължават да растат. Депозитите в банките у нас надхвърлиха 65 млрд. лв. към края на юли. Това е ръст от 9.2% на годишна база, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). Бизнесът държи на депозит в банките 18.1 млрд. лв. към края на юли, което е увеличение с 10.2% на…

Детайли

ВАЖНО СЪБИТИЕ ЗА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ

В почивни за депутатите дни в гр. Пловдив се проведе среща на Председателя на Комисията по бюджет и финанси към 43-тото Народно събрание на Република България г-жа Менда Стоянова с ръководството на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ (БАККОМ). На срещата присъстваха д-р ик. Петър Нейчев, председател на БАККОМ, Иван Попов и…

Детайли

Режат допустими разходи по инвестиционната подмярка 4.1

Земеделското министерство променя наредбата за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Това става ясно от предложението за поправки на зам.-министър Васил Грудев, публикувано на сайта на МЗХ. Предвижда се намаляване на максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат от 1 500 000 евро на 1 000 000 евро. Друго предложение е за намаляване на максималния размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции, от 4 000 000 евро и съответно от 5 000 000 евро на 1 000 000 евро.

Детайли

Държавният фонд с евросредства прохожда с микрозаеми за 53 млн. лв.

Създаденият преди над година държавен Фонд на фондовете, който ще управлява над 1.2 млрд. лв. евросредства, най-сетне задвижва първия си проект – за микрокредитиране за млади предприемачи. Търсят се мениджъри – банки, лизингови дружества или други финансови институции, които да дадат нисколихвени заеми за общо 52.8 млн. лв. при задължение да добавят от себе си…

Детайли