Почти 80% от семействата в капан на бедността

очти 80 процента или точно 78.5 на сто от домакинствата в България живеят с общ доход на 1 лице под необходимите средства за издръжка на живота. Запазва се високият дял на домакинствата, които са принудени да се самоограничават в разходите, след като доходите им изостават от необходимите средства за издръжка на живота. Това се посочва…

Детайли

Банките на бъдещето – виртуални, невидими

Цифрови персонални помощници ще анализират ежедневната финансова дейност на потребителя и ще извършват вместо него рутинните операции. Развитието на няколко ключови технологии ще доведе до коренна промяна в банкирането. Потребителите ще престанат да изпълняват самостоятелно повечето рутинни операции, сочи анализ на консултантската компания KPMG. Промените ще бъдат обусловени от развитието на анализа на потребителски данни,…

Детайли

Могат ли добрите идеи в България да се превърнат в успешен бизнес модел?

Бизнесът може да кандидатства с проекти за социално предприемачество. Как да се получи финансиране чрез инвестиции от SIA, дискутираха на форум на Българската банка за развитие. Могат ли добрите идеи в България да се превърнат в успешен бизнес модел, коментираха на среща социални предприемачи с представители на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който може да финансира…

Детайли

Евтините европари за бизнеса чрез финансови инструменти тръгват през 2016 г.

Евтините европари чрез финансови инструменти ще тръгнат към бизнеса най- рано към края на следващата година. Това стана ясно при представянето на управлението на новото държавно дружество „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“, което доби публичност като Фонд на фондовете. То ще управлява средствата по финансовите инструменти на Европейския съюз през настоящия програмен период…

Детайли

В Париж БАККОМ беше приета за член на Европейската Федерация на Етичните и Алтернативни Банки (ФЕБЕА)

На Конференция по случай 15-та годишнина на Европейската Федерация на Етичните и Алтернативни Банки (ФЕБЕА) Българската Асоциация на кооперативните кредитни кооперации и организациите за микрофинансиране /БАККОМ/ беше приета за член на Европейската Федерация на Етичните и Алтернативни Банки (ФЕБЕА) На 18.10.2016г., пред Европейската Федерация на Етичните и Алтернативни Банки (ФЕБЕА) в  Париж беше представен българският…

Детайли

Микрофинансирането бележи 2-рото си издание в ЕС

Микрофинансирането като мрежа и действие на практика е една от инициативите на Европейския съюз, която с водещата роля на Центъра за микрофинансиране тази есен отбелязва второто си издание. Като повечето начални стъпки и Европейският ден за микрофинансиране използва повода за популяризирането на инициативата с различни форми – семинари, кръгли маси с дебати по темата, изложения…

Детайли

БАККОМ отбеляза 2-ри европейски ден на микрокредитирането

Уважаеми приятели, колеги и съмишленици, на 20 октомври 2016 год.  отбелязваме 2-ри европейски ден на микрокредитирането. Днес БАККОМ отбеляза 2-ри европейски ден на микрокредитирането с провеждане на семинар на тема: „Създаване на възможности извън микродитирането в мрежата на БАККОМ”, на който се обсъди пакет от услуги предлагани в мрежата на Асоцияцията извън кредитирането в помощ…

Детайли

Пари за човека, а не за пазара – Етичната банка

За етичните банкови институции и техните акционери, вложители, инвеститори и кредитополучатели понятията „пари“ и „етични банкови практики“ са инструменти за човешкото развитие. Тези характеристики се различават с тези на мейстрийм финансите, които се предизвикват основно от пазарните сили, стойността на акциите и финансовата възвращаемост. В началото на 90-те години  на миналия век  първи опит да…

Детайли

Етични принципи при банкирането: мисия с бъдеще

Като встъпителни думи за „етични принципи при банкирането“  бих прибегнал с етимологичното определение на думата “Етика” – тя означава : учение за морала, като една от формите на общественото съзнание, нравствените начала, които определят поведението на всяка обществена група, също може да се каже “моралните принципи на човека“.Идеята на тази публикация е да даде въведение…

Детайли

2nd European Microfinance Day | 20th October 2016 Creating Opportunities beyond Microcredit

Уважаеми приятели, колеги и съмишленици, Уважаеми членове на БАККОМ, на 20 октомври 2016 год. ще отбележим 2-ри европейски ден на микрофинансирането. Мотото на втория европейски ден на микрофинансирането е „СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ИЗВЪН МИКРОКРЕДИТИРАНЕТО”. По-долу ще намерите примерните насоки за представяне на вашата подкрепа, която правите за своите кредитоползватели. Изберете и покажете това, което правите…

Детайли