Етиката в икономиката и нейната неразривна връзка с дигиталните технологии на бъдещето

  Българска асоциация на кооперативните кредитни коопераци и организации за микрофинансиране (БАККОМ) – член на Европейската мрежа за микрофинансиране (EMN), Брюксел и „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” (КЕФП) организира Международната конференция на тема: „Етични финанси и дигитални технологии” , която е част от Програмата на Пловдивския Международен технически панаир 2016 г..   За участие…

Детайли

Кредитите на българите към банките достигнаха 18.2 млрд. лв.

Депозитите на населението и бизнеса продължават да растат. Депозитите в банките у нас надхвърлиха 65 млрд. лв. към края на юли. Това е ръст от 9.2% на годишна база, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). Бизнесът държи на депозит в банките 18.1 млрд. лв. към края на юли, което е увеличение с 10.2% на…

Детайли

ВАЖНО СЪБИТИЕ ЗА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ

В почивни за депутатите дни в гр. Пловдив се проведе среща на Председателя на Комисията по бюджет и финанси към 43-тото Народно събрание на Република България г-жа Менда Стоянова с ръководството на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ (БАККОМ). На срещата присъстваха д-р ик. Петър Нейчев, председател на БАККОМ, Иван Попов и…

Детайли

Режат допустими разходи по инвестиционната подмярка 4.1

Земеделското министерство променя наредбата за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Това става ясно от предложението за поправки на зам.-министър Васил Грудев, публикувано на сайта на МЗХ. Предвижда се намаляване на максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат от 1 500 000 евро на 1 000 000 евро. Друго предложение е за намаляване на максималния размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции, от 4 000 000 евро и съответно от 5 000 000 евро на 1 000 000 евро.

Детайли

Държавният фонд с евросредства прохожда с микрозаеми за 53 млн. лв.

Създаденият преди над година държавен Фонд на фондовете, който ще управлява над 1.2 млрд. лв. евросредства, най-сетне задвижва първия си проект – за микрокредитиране за млади предприемачи. Търсят се мениджъри – банки, лизингови дружества или други финансови институции, които да дадат нисколихвени заеми за общо 52.8 млн. лв. при задължение да добавят от себе си…

Детайли

Пазарни консултации за финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на обществена поръчка за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск с бюджет в размер на 50 милиона лева, осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г.

Детайли

Обучението във ВУЗ без технологична грамотност е „мисия невъзможна“

Превръщането на информационните технологии в основен фактор за по-ефективно учене, за ангажирано и иновативно поведение при решаване на редица сложни проблеми, променя подходите и методите за обучение в учебната среда. Пред образователните системи се очерта предоставяне на нови програми за обучение, които съответсват на потребностите от изграждане на умения и способности за по-ефективно използване на…

Детайли

Кредитните кооперации са за ясен регламент, който би засилил доверието

Членовете на Българската асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране (БАККОМ) одобряват законовите промени, които би трябвало да вкарат в ясни  рамки дейността им и надзора над тях. Представителите на този финансов бранш са се събрали на заседание във вторник, 19 юли, съобщи специално за „БАНКЕРЪ“ Юрий Дудев, заместник-председател на организацията. „Не сме против Комисията за финансов надзор да поеме контрола върху дейността на т.нар. популярни каси, както това предлагат депутатите от Реформаторския блок Петър Славов и Мартин Димитров“, увери Дудев.

Детайли

Световната банка: В България е нужна истинска революция

Бойко Борисов отдавна знае диагнозата: най-големият проблем на България е лошият човешки материал, бе признал той на среща с българи в Чикаго. Въпросът е какво бъдеще има страната с оставащия в нея „материал“? През последните 30 години броят на трудоспособните българи е намалял с над 1 милион – основно заради масовата емиграция на работници и…

Детайли

Започва новото еврофинансиране за развитие на селските райони

Българските общини са сред основните получатели на европейски фондове – не е тайна, че повечето разчитат основно на тях за развитието на инфраструктурата и обществените услуги, тъй като собственият им ресурс за капиталови разходи е незначителен. През програмен период 2014 – 2020 общините са разделени в няколко категории, като най-големите и средноголемите се подпомагат от…

Детайли