Необходимо ли е ново законодателство за популярните каси?

Дейността на работещите в България взаимоспомагателни каси не е уредена детайлно в законодателството – това става ясно в последните дни покрай скандала с фалита на две дружества от Дупница и  Сливен. Как обаче работят те? В Закона за кредитните институции е записано, че той не се прилага за  взаимоспомагателните каси, които предоставят заеми само на…

Детайли

Знаем ли от какво да се пазим, за да не изгубим парите си?

В допитване, направено специално за това издание на „Референдум“, 70% от хората казват, че за тях е важно спестяванията им да бъдат на сигурно място. Други 18 на сто предпочитат да рискуват, ако това ще им донесе по-голяма печалба. Знаем ли от какво да се пазим, за да не изгубим парите си? Това беше въпросът,…

Детайли

„Ролята на кредитните кооперации и спестовните каси в териториалното сближаване — предложения за адаптирана рамка за финансово регулиране“.

Становище  на Европейскияикономически  и социаленкомитет относно „Ролята  на кредитните кооперации и спестовните каси втериториалното сближаване — предложенияза адаптирана рамка за финансоворегулиране“ (становище по собствена инициатива) (2015/C 251/02) Докладчик: г-н Carlos TRIAS PINTÓ     На 10  юли 2014  г.,  в  съответствие  с член 29,параграф 2 от Правилника за дейността си,Европейският икономически и социален комитетреши да…

Детайли

Трябва ли браншът да упражнява самоконтрол? – интервю с Ив. Попов изпълнителен директор на БАККОМ

– Г-н Попов, след фалита на взаимоспомагателнте каси в Дупница и Сливен може ли да се каже, че финансовите пирамиди се завръщат? Финансовите пирамиди представляват модели за правене (печелене) на пари, при които приемането на нови членове носи приходи на старите членове. Обикновено не се произвеждат никакви продукти или услуги и действат за много кратък…

Детайли

Бизнес – моделът на етичните банки

За разлика от традиционните банки, осъществяващи своята дейност с цел увеличаване на пазарната цена на инвестирания от техните акционери капитал и увеличаване на реализираната печалба, етичните банки си поставят за цел чрез привличане на спестяванията на хората да формират кредитен ресурс, който да бъде насочен, както в стопанската, така и в социалната сфера на основата…

Детайли

Кредитните кооперации управляват активи за 53 милиона лева

Стотици хора, вложили всичките си спестявания в популярните каси в Дупница и Сливен ще изгубят парите си, подведени от по- високата лихва, която е предлагана. Иван Попов, който е изпълнителен директор на Асоциацията на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране, смята, че хората са сгрешили с вложението си в т. нар. Популярни каси , защото кредитните…

Детайли

Завръщат ли се финансовите пирамиди под формата на „спомагателни каси“?

Финансовите пирамиди вероятно се завръщат под формата на „взаимоспомагателни каси“, алармира депутатът от „Реформаторския блок“ Петър Славов в ефира на „Нова телевизия“. Той посочи, че в Търговския регистър има повече от 20 регистрирани „спомагателни каси“. Неговите опасения са свързани с разкритието, че подобни институции работят като банки, въпреки че нямат лиценз за такава дейност. Вече…

Детайли

Иван Попов: Държавата не контролира популярните каси

За да се предотвратят случаи като тези с популярните каси в Дупница и Сливен, законодателството трябва ефективно да се синхронизира с европейското в посока влогово-кредитна дейност на кредитните кооперации, които имат взаимоспомагателни каси (ВСК). Тези структури работят в селски райони и малки населени места и финансират малкия и средния бизнес. Това обясни в предаването „Преди всички“ Иван…

Детайли

XXI век ще бъде векът на социалните организации

Корпоративна социална отговорност е концепция, която набира все по-голяма популярност и все повече фирми я избират за водеща. С времето обществото е осъзнало, че бизнесът не може да се развива, ако живеем в лоша екологична среда или недобри условия на труд. Заобикалящата ни среда е изключително важна за полезността на нашия труд. В Европа повечето…

Детайли