Защо икономическият ръст в Европа расте, а доходите намаляват?

Страните от Европа демонстрираха ръст в икономиката през миналата година. Но заедно с позитивните данни за динамиката на брутния вътрешен продукт, Старият континент дава и негативни сигнали. Изходът от рецесията не е съпроводен с повишение на благосъстоянието на гражданите дори в най-силната икономика като Германия. Голям проблем се явява и дефлацията, която влияе негативно върху…

Детайли

Краудфъндинг: започни от А, за да стигнеш до Я

За българските предприемачи терминът краудфъндинг вероятно означава нещо, което им е смътно познато, но все още несрещано и неразбрано. Нещо като пустинята Сахара за която знаят, че съществува, но са я виждали. Накратко с този термин се нарича определен начин на осигуряването на необходимия финансов ресурс за дадено начинание, т.е. характерно за стартъп (новопрохождаща) индустрия.…

Детайли

България e на 23-то място в ЕС по усвояване на еврофондовете

България е на 23-то място по усвояване на еврофондовете от 28-те страни – членки на ЕС. Това показва справка на генерална дирекция „Регионална политика“ на ЕК за първия програмен период 2007-2013 г. У нас изплатените средства са 65.5% от предвидените. На 22-ра позиция преди нас със 72.8% усвояемост е Испания, а след нас се нареждат…

Детайли

Бизнесът предлага пенсиите на работещите пенсионери да се облагат с данък

Да се въведе данък върху пенсиите на работещите пенсионери, предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България като мярка, която да залегне в пенсионната реформа. Друг вариант е всеки работещ пенсионер да избира, дали да получава пенсия или заплата. От АИКБ посочват, че в много държави законодателството не позволява да се получава в пълен размер…

Детайли

Австрийски модел за пряката връзка „кредит – икономически ръст”

д-р ик. Петър Нейчев и д-р ик. Тоде Тодев: Европейски пример (Австрия) за пряката връзка „кредит – икономически ръст” С тези бележки авторите дават своето мнение и искат да вдъхнат смелост на българските правителства за поемане на нови външни заеми, които да се разходват в реиндустриализацията и растежа на икономиката на България. Така например: За…

Детайли

Проблемните кредити ще наближат 21% заради КТБ

Лошите и преструктурираните кредити в България тази година ще достигнат 20.7%, сочи прогнозата на УниКредит за Централна и Източна Европа (ЦИЕ), представена вчера на конференцията Euromoney във Виена. През 2014 г. те са били 18.9%, става ясно от анализа на банката. Ръстът обаче ще е следствие от фалита на КТБ, а не от реално влошаване…

Детайли

Основни особености на американския икономически и социален модел

„Модел“ е френска дума и означава „пример“. Тя стана особено актуална в научната икономическа литература, когато се определя спецификата на стопанското развитие в определена страна или регион по света. Разбира се примерите могат да бъдат добри или лоши, но инициативата на редакцията на Financebg.com е да покаже вече трайно установени модели на развитие, в които…

Детайли

През 2015 г. ще има ръст на икономиката

Бизнесът се научи да оцелява при тежки политико-икономически явления. Това заяви пред БГНЕС изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Отминаващата 2014 г. е много тежка за българската икономика, поради едно съвпадение на редица негативни въздействия върху нея. Цялата година премина през една политическа неопределеност. 2014 г. е година на три правителства, а всяко ново правителство…

Детайли

Бан­ко­ви­те кри­зи са ре­зул­тат на ря­зък ръст на кре­ди­ти­ра­не­то през пе­ри­о­да на по­дем – I част

Извадки от книгата „БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк“ Тъй ка­то ряз­ко­то па­да­не на кур­са на ак­ци­и­те ка­то фак­тор за възниква­не на бан­ко­ви кри­зи не иг­рае ро­ля при бан­ко­ва­та кри­за в Бъл­га­рия по­ра­ди липса­та на ка­пи­та­лов па­зар, ще се спрем са­мо на ряз­ко­то на­рас­т­ва­не на обема на кре­ди­ти­те. Вли­я­ни­е­то на то­зи фак­тор ка­то при­чи­на за…

Детайли

БАНКОВИТЕ КРИЗИ – ГОРЕЩАТА ТЕМА СТАНА ОБЕКТ НА РАЗПАЛЕНИ ДИСКУСИИ

Пловдивският Дом на науката и техниката в края на миналата седмица отново стана творчески „терен“ за размяна и сблъсък на идеи, разпалени дискусии и остри критики, иновативни предложения и споделени разочарования… И това бе очаквано, тъй като темата, която обсъждаха тук научни работници, бизнесмени, финансисти, експерти и журналисти, беше повече от актуална – банковите кризи…

Детайли