Пари за човека, а не за пазара – Етичната банка

За етичните банкови институции и техните акционери, вложители, инвеститори и кредитополучатели понятията „пари“ и „етични банкови практики“ са инструменти за човешкото развитие. Тези характеристики се различават с тези на мейстрийм финансите, които се предизвикват основно от пазарните сили, стойността на акциите и финансовата възвращаемост. В началото на 90-те години  на миналия век  първи опит да…