Виртуални общи събрания в кооперативните дружества и други форми на сдружаване в Европа, причинени от пандемията COVID-19

Ще се постараем да ви представим опита на три европейски страни в коопертивния сектор, свързани с организирането и провеждането на годишните си общи събрания (ОС), съгласно техните законодателства, съществуващи или приети през март 2020 и по-късно допълнени с наредби, вследствие на пандемията от COVID-19. Този опит е вече приложен в полза на бизнеса. Опита на Европа…