BUSINESSEUROPE ПРЕДСТАВИ СВОИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕС

BusinessEurope представи своя принос в Конференцията за бъдещето на Европа. В 10 ключови послания организацията се обръща към вземащите решения и обяснява как може да се укрепи Европейският съюз в свят на дълбоки промени. „С огромните геополитически и системни икономически предизвикателства, които ни предстоят, обичайният бизнес не е опция“, каза генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж.…