Бюлетин № 5 / 07.03.2023г. на „Е-Бизнес Клъстер“ относно Европейски програми за финансиране

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони , Възможности в периода 2023 – 2027 г. , Бюджет 8 млрд. евро. Подробности: Бюлетин_5_ЕБК

Бюлетин № 4 / 06.03.2023г. на „Е-Бизнес Клъстер“ относно Европейски програми за финансиране

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, КОМПОНЕНТ 6 УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Механизмът дава възможност за финансова помощ на държавите членки за изпълнение на публични инвестиции и реформи, свързани с екологичния и цифров преход. КОМПОНЕНТ „УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ на Националния…

Бюлетин № 3 / 01.03.2023г. на „Е-Бизнес Клъстер“ относно Европейски програми за финансиране

Министерство на труда и социалнаta политика , Процедура „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Индикативна годишна работна програма за 2023 година, Статус: Дата на обявяване – Март 2023 г. Краен срок: Май 2023 г. Бюлетин_3_ЕБК

Бюлетин № 2 / 20.02.2023г. на „Е-Бизнес Клъстер“ относно Европейски програми за финансиране

ПРОЦЕДУРА: BG-RRP-3.006 – ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Министерство на иновациите и растежа, Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Интелегентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация, Статус: ОТВОРЕНА, Начален срок: 14.02.2023 г. 18:00 ч. Краен срок: 15.05.2023 г. 16:30 ч., Подробности: Бюлетин_2_ЕБК

Бюлетин № 1 / 13.02.2023г. на „Е-Бизнес Клъстер“ относно Европейски програми за финансиране

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ”

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, Статус: ОТВОРЕНА, Начален срок: 02.02.2023 г. 17:30 ч. Краен срок: 15.06.2023 г. 17:30 ч., Подробности: Бюлетин_1_ЕБК