Защо кооперативните банки се оказаха така резистентни на кризата и оцеляха?

Последствията на кризата се преодоляват с различни средства и различна динамика в различните региони. Последиците от световната финансова криза, започнала през лятото на 2007 г. на пазара на ипотечни кредити за хора с по-ниска от нормалната кредитоспособност в САЩ и достигнала своя апогей с банкрута на една от водещите инвестиционни банки Lehman Brothers през септември…