ЕК одобри и ОП „Иновации и конкуренто-способност“

Европейската комисия е одобрила Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за новия програмен период, съобщиха от Брюксел. Средствата по нея са в размер на около 1,39 млрд. евро и ще бъдат инвестирани за развитие на българската икономика. От тях 1,18 млрд. са от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Програмата има за цел да се стимулира…

Груповото финансиране в недвижими имоти достигна 2,5 милиарда долара тази година

Краудфъндинг за недвижими имоти вече е многомилиярдна индустрия, която се очаква да се удвои тази година. Това, може би, ще изненада мнозина. В момент, в който, мнозина мислят за краудфъндинга като за група приятели, събрали пари за продуцирането на инди филм или издаването на стихосбирка с алтернативни текстове. Но трябва да се замислим, че светът…