Българската икономика – собствен облик или лутане между чужди образци

Нужен ли е на България собствен икономически модел и какъв да бъде той? Това бе основната тема на проведената в пловдивския Дом на техниката „Кръгла маса“, основни организатори на която бяха Гражданското сдружение за нова високотехнологична индустриализация на България, Съюзът на икономистите в България, Териториалната организация на научно-техническите съюзи, „Атлас Финанс“ АД и Медията за…