Кризи, банки, финансова грамотност – тема с продължение

Във второто издание на една книга може да се намери известна аналогия, например, като при втория брак на човека – изводи и поуки, поправка на грешки и пропуски, надеждата, че новият опит ще бъде по-успешен. А дали си успял, това бъдещето ще покаже… Защо използваме думата „опит“ за книгата „Банковите кризи и истината за Агробизнесбанк“?…