Могат ли добрите идеи в България да се превърнат в успешен бизнес модел?

Бизнесът може да кандидатства с проекти за социално предприемачество. Как да се получи финансиране чрез инвестиции от SIA, дискутираха на форум на Българската банка за развитие. Могат ли добрите идеи в България да се превърнат в успешен бизнес модел, коментираха на среща социални предприемачи с представители на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който може да финансира…