Указание на НАП относно ползване на активи и за лични нужди за целите на ЗДДС

На Интернет страницата на НАП е публикувано Указание № 24-00-15 от 22. 01. 2016 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите, като се посочва че до 14. 02. 2016 г. регистрираните…

БНБ се отказва да глобява за невярна информация за банки

БНБ предлага да отпадне текстът от Закона за кредитните институции, който й дава право да налага глоби и санкции за разпространяване на „невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея“. Това съобщиха от водената от Димитър Радев институция, чийто управителен съвет е решил, че приложението…

Лесен, но важен урок за личния бюджет & пари

Всеки от нас има личен месечен бюджет и съзнателно или не, повече или по-малко ефективно, го управлява. За разлика от правителствата, които могат да поддържат дефицити (дефицит е, когато харчиш повече, отколкото изкарваш), ние, обикновените хора, не можем да си го позволим. Затова е добре да имаме на разположение няколко практични идеи как да управляваме…

Перфектната буря е тук

Пазарите на акции по света пропадат с невижданипрез последните години темпове. Всъщност в момента отново се пише история — според данни на Financial Times през 336-те търговски месеца за последните 28 години е имало едва 12, в които загубите за индекса MSCI World са били по-големи, отколкото през януари 2016. А като се замислим, в тази статистика…

Световната банка: Българската работна сила не притежава уменията, които се търсят на трудовия пазар

Българите в трудоспособна възраст не притежават уменията, които се търсят на трудовия пазар. В момента заетост предлагат секторите, които се нуждаят от висококвалифицирани работници – ИКТ, финанси, бизнес, недвижими имоти, – а голяма част от работната сила у нас е нискоквалифицирана и не може да покрие търсенето. Тези тревожни данни представи старши икономистът от Световната банка,…

Къде е България в икономическите класации

Икономическа свобода На фона на лекото подобряване на икономическата свобода по света през 2015 г. България отстъпва в представянето си по отношение на свободния избор, конкурентните пазари, сигурността на частната собственост, принципите на правовата държава и др. В подреждането на канадския институт Fraser страната получава 7.33 от максимални 10 точки и отстъпва с три позиции…

Администрацията е най-голямата пречка за бизнеса в България

Сложната и неефективна администрация е по-голям проблем за българските компании, отколкото корупцията. Това показва социологическо проучване на „Евробарометър“, извършено в периода септември–октомври 2015 г. във всички държави – членки на ЕС. Числата показват, че 80% от анкетираните собственици и управители на фирми в България намират това за най-големия проблем пред развитието на техния бизнес. Пред…

Търси се: качествена наука за 350 млн. лв.

Европейските средства за наука – 545,8 млн. лв. за научната ос на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 350 млн. лв. от тях за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност – бенефициенти: публични и частни научни организации, висши училища, иновационни клъстери.Бизнес организации като асоциирани партньори – срок за кандидатстване: юли…

Нова дата на провеждане на семинара за счетоводителите

Уважаеми Дами и Господа, Във връзка с настъпилата усложнена метериологична и пътна обстановка в страната, както и загрижеността ни за сигурността на участниците в семинара, взехме решение планирания на 19 Януари 2016г семинар за счетоводителите да бъде отложен. Семинарът за счетоводителите ще се проведе на 29 януари 2016 г.  (петък) от 9:00 часа отново в хотел „Св.…

Промени в националните счетоводни стандарти

В ДВ, бр. 3 от 12.01. 2016 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 394 от 30.12. 2015 г. за изменение допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01. 01.2016 г. Изменения са изготвени във връзка с въвеждане в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива…