Краудфъндинг: започни от А, за да стигнеш до Я

За българските предприемачи терминът краудфъндинг вероятно означава нещо, което им е смътно познато, но все още несрещано и неразбрано. Нещо като пустинята Сахара за която знаят, че съществува, но са я виждали. Накратко с този термин се нарича определен начин на осигуряването на необходимия финансов ресурс за дадено начинание, т.е. характерно за стартъп (новопрохождаща) индустрия.…

България e на 23-то място в ЕС по усвояване на еврофондовете

България е на 23-то място по усвояване на еврофондовете от 28-те страни – членки на ЕС. Това показва справка на генерална дирекция „Регионална политика“ на ЕК за първия програмен период 2007-2013 г. У нас изплатените средства са 65.5% от предвидените. На 22-ра позиция преди нас със 72.8% усвояемост е Испания, а след нас се нареждат…

Бизнесът предлага пенсиите на работещите пенсионери да се облагат с данък

Да се въведе данък върху пенсиите на работещите пенсионери, предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България като мярка, която да залегне в пенсионната реформа. Друг вариант е всеки работещ пенсионер да избира, дали да получава пенсия или заплата. От АИКБ посочват, че в много държави законодателството не позволява да се получава в пълен размер…

Австрийски модел за пряката връзка „кредит – икономически ръст”

д-р ик. Петър Нейчев и д-р ик. Тоде Тодев: Европейски пример (Австрия) за пряката връзка „кредит – икономически ръст” С тези бележки авторите дават своето мнение и искат да вдъхнат смелост на българските правителства за поемане на нови външни заеми, които да се разходват в реиндустриализацията и растежа на икономиката на България. Така например: За…

Проблемните кредити ще наближат 21% заради КТБ

Лошите и преструктурираните кредити в България тази година ще достигнат 20.7%, сочи прогнозата на УниКредит за Централна и Източна Европа (ЦИЕ), представена вчера на конференцията Euromoney във Виена. През 2014 г. те са били 18.9%, става ясно от анализа на банката. Ръстът обаче ще е следствие от фалита на КТБ, а не от реално влошаване…

Основни особености на американския икономически и социален модел

„Модел“ е френска дума и означава „пример“. Тя стана особено актуална в научната икономическа литература, когато се определя спецификата на стопанското развитие в определена страна или регион по света. Разбира се примерите могат да бъдат добри или лоши, но инициативата на редакцията на Financebg.com е да покаже вече трайно установени модели на развитие, в които…

През 2015 г. ще има ръст на икономиката

Бизнесът се научи да оцелява при тежки политико-икономически явления. Това заяви пред БГНЕС изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Отминаващата 2014 г. е много тежка за българската икономика, поради едно съвпадение на редица негативни въздействия върху нея. Цялата година премина през една политическа неопределеност. 2014 г. е година на три правителства, а всяко ново правителство…

Бан­ко­ви­те кри­зи са ре­зул­тат на ря­зък ръст на кре­ди­ти­ра­не­то през пе­ри­о­да на по­дем – I част

Извадки от книгата „БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк“ Тъй ка­то ряз­ко­то па­да­не на кур­са на ак­ци­и­те ка­то фак­тор за възниква­не на бан­ко­ви кри­зи не иг­рае ро­ля при бан­ко­ва­та кри­за в Бъл­га­рия по­ра­ди липса­та на ка­пи­та­лов па­зар, ще се спрем са­мо на ряз­ко­то на­рас­т­ва­не на обема на кре­ди­ти­те. Вли­я­ни­е­то на то­зи фак­тор ка­то при­чи­на за…

БАНКОВИТЕ КРИЗИ – ГОРЕЩАТА ТЕМА СТАНА ОБЕКТ НА РАЗПАЛЕНИ ДИСКУСИИ

Пловдивският Дом на науката и техниката в края на миналата седмица отново стана творчески „терен“ за размяна и сблъсък на идеи, разпалени дискусии и остри критики, иновативни предложения и споделени разочарования… И това бе очаквано, тъй като темата, която обсъждаха тук научни работници, бизнесмени, финансисти, експерти и журналисти, беше повече от актуална – банковите кризи…

България планира нов държавен дълг от 8,1 млрд. лв. догодина

Да бъде поет нов държавен дълг от 8,1 милиарда лева планира държавата догодина. По този начин дълговете ще нараснат до 24,5 милиарда лева или около 30% от брутния вътрешен продукт, казаха от Министерството на финансите. Поемането на новия дълг е заложено в параметрите на консолидираната фискална програма, които са формулирани в тон с променената макроикономическа…