Стъпка към финансово укрепване на дребния и среден бизнес в България

Популяризирането и развитието на идеята за етично финансиране и Проекта за създаването на етична банка в Пловдив с участието на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организации за микрофинансиране” /БАККОМ/, „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” /КЕФП/, „Атлас Финанс” АД , „Корпорация за технологии и иновации” АД е поредна организационна стъпка към утвърждаването на принципите на…

Поредна организационна стъпка към утвърждаването на принципите на стопанската самопомощ и взаимопомощ

Учредяването на „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” /КЕФП/ със седалище град Пловдив е поредната организационна стъпка към създаването на условия за утвърждаването на принципите на стопанската самопомощ и взаимопомощ като средство за финансово укрепване на дребния и среден бизнес, за разгръщане и развитие на предприемачеството като най-важна предпоставка за разкриване на нови работни места,…

Държавният фонд с евросредства прохожда с микрозаеми за 53 млн. лв.

Създаденият преди над година държавен Фонд на фондовете, който ще управлява над 1.2 млрд. лв. евросредства, най-сетне задвижва първия си проект – за микрокредитиране за млади предприемачи. Търсят се мениджъри – банки, лизингови дружества или други финансови институции, които да дадат нисколихвени заеми за общо 52.8 млн. лв. при задължение да добавят от себе си…

Кредитните кооперации са за ясен регламент, който би засилил доверието

Членовете на Българската асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране (БАККОМ) одобряват законовите промени, които би трябвало да вкарат в ясни  рамки дейността им и надзора над тях. Представителите на този финансов бранш са се събрали на заседание във вторник, 19 юли, съобщи специално за „БАНКЕРЪ“ Юрий Дудев, заместник-председател на организацията. „Не сме против Комисията за финансов надзор да поеме контрола върху дейността на т.нар. популярни каси, както това предлагат депутатите от Реформаторския блок Петър Славов и Мартин Димитров“, увери Дудев.

Необходимо ли е ново законодателство за популярните каси?

Дейността на работещите в България взаимоспомагателни каси не е уредена детайлно в законодателството – това става ясно в последните дни покрай скандала с фалита на две дружества от Дупница и  Сливен. Как обаче работят те? В Закона за кредитните институции е записано, че той не се прилага за  взаимоспомагателните каси, които предоставят заеми само на…

Знаем ли от какво да се пазим, за да не изгубим парите си?

В допитване, направено специално за това издание на „Референдум“, 70% от хората казват, че за тях е важно спестяванията им да бъдат на сигурно място. Други 18 на сто предпочитат да рискуват, ако това ще им донесе по-голяма печалба. Знаем ли от какво да се пазим, за да не изгубим парите си? Това беше въпросът,…

„Ролята на кредитните кооперации и спестовните каси в териториалното сближаване — предложения за адаптирана рамка за финансово регулиране“.

Становище  на Европейскияикономически  и социаленкомитет относно „Ролята  на кредитните кооперации и спестовните каси втериториалното сближаване — предложенияза адаптирана рамка за финансоворегулиране“ (становище по собствена инициатива) (2015/C 251/02) Докладчик: г-н Carlos TRIAS PINTÓ     На 10  юли 2014  г.,  в  съответствие  с член 29,параграф 2 от Правилника за дейността си,Европейският икономически и социален комитетреши да…

Трябва ли браншът да упражнява самоконтрол? – интервю с Ив. Попов изпълнителен директор на БАККОМ

– Г-н Попов, след фалита на взаимоспомагателнте каси в Дупница и Сливен може ли да се каже, че финансовите пирамиди се завръщат? Финансовите пирамиди представляват модели за правене (печелене) на пари, при които приемането на нови членове носи приходи на старите членове. Обикновено не се произвеждат никакви продукти или услуги и действат за много кратък…

Бизнес – моделът на етичните банки

За разлика от традиционните банки, осъществяващи своята дейност с цел увеличаване на пазарната цена на инвестирания от техните акционери капитал и увеличаване на реализираната печалба, етичните банки си поставят за цел чрез привличане на спестяванията на хората да формират кредитен ресурс, който да бъде насочен, както в стопанската, така и в социалната сфера на основата…

Кредитните кооперации управляват активи за 53 милиона лева

Стотици хора, вложили всичките си спестявания в популярните каси в Дупница и Сливен ще изгубят парите си, подведени от по- високата лихва, която е предлагана. Иван Попов, който е изпълнителен директор на Асоциацията на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране, смята, че хората са сгрешили с вложението си в т. нар. Популярни каси , защото кредитните…