Микрофинансирането бележи 2-рото си издание в ЕС

Микрофинансирането като мрежа и действие на практика е една от инициативите на Европейския съюз, която с водещата роля на Центъра за микрофинансиране тази есен отбелязва второто си издание. Като повечето начални стъпки и Европейският ден за микрофинансиране използва повода за популяризирането на инициативата с различни форми – семинари, кръгли маси с дебати по темата, изложения…

Details

БАККОМ отбеляза 2-ри европейски ден на микрокредитирането

Уважаеми приятели, колеги и съмишленици, на 20 октомври 2016 год.  отбелязваме 2-ри европейски ден на микрокредитирането. Днес БАККОМ отбеляза 2-ри европейски ден на микрокредитирането с провеждане на семинар на тема: „Създаване на възможности извън микродитирането в мрежата на БАККОМ”, на който се обсъди пакет от услуги предлагани в мрежата на Асоцияцията извън кредитирането в помощ…

Details

Пари за човека, а не за пазара – Етичната банка

За етичните банкови институции и техните акционери, вложители, инвеститори и кредитополучатели понятията „пари“ и „етични банкови практики“ са инструменти за човешкото развитие. Тези характеристики се различават с тези на мейстрийм финансите, които се предизвикват основно от пазарните сили, стойността на акциите и финансовата възвращаемост. В началото на 90-те години  на миналия век  първи опит да…

Details

Етични принципи при банкирането: мисия с бъдеще

Като встъпителни думи за „етични принципи при банкирането“  бих прибегнал с етимологичното определение на думата “Етика” – тя означава : учение за морала, като една от формите на общественото съзнание, нравствените начала, които определят поведението на всяка обществена група, също може да се каже “моралните принципи на човека“.Идеята на тази публикация е да даде въведение…

Details

2nd European Microfinance Day | 20th October 2016 Creating Opportunities beyond Microcredit

Уважаеми приятели, колеги и съмишленици, Уважаеми членове на БАККОМ, на 20 октомври 2016 год. ще отбележим 2-ри европейски ден на микрофинансирането. Мотото на втория европейски ден на микрофинансирането е „СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ИЗВЪН МИКРОКРЕДИТИРАНЕТО”. По-долу ще намерите примерните насоки за представяне на вашата подкрепа, която правите за своите кредитоползватели. Изберете и покажете това, което правите…

Details

Европейският опит за етично и алтернативно финансиране

 „История на създаването на организациите за етично финансиране в Европа” – доклад на Зоран Бесак – представител на „Европейската Федерация на Етичните и Алтернативни Банки” (FEBEA) –  на международната конференция “Етични финанси и дигитални технологии” – 27.09.2016 г. Международен панаир Пловдив.   FEBEA е Европейската федерация на етични и алтернативни банки и финансисти, това е международна нестопанска…

Details

Отговорност и солидарност – ценности, без които нито едно хуманно общество не може да съществува

ЕТИКА  ВЪВ ФИНАНСИТЕ ИЛИ ФИНАНСИ В ЕТИКАТА? Доклад на Елена Ставрова, Доцент, Доктор по икономика ЮЗУ „Неофит Рилски”- Благоевград, Стопански факултет На конференцията „Етични финанси и дигитални технологии” Основна цел на финансовата наука е да направлява решенията  за разпределение на ресурсите в пазарната система в която цената на активите включва и елементи на риск. Новата…

Details

КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ ГЕНЕЗИС НА ЕТИЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ

Началото През 1847 г. Фридрих Вилхелм Райфайзен в Weyerbusch (Вестервалд) създава първата организация за помощ за подкрепа на болното населението на селските райони. В крайна сметка през 1864 той основава в „Heddesdorfer  сдружение заемна каса”, тя се смята за първата кооперация в смисъла на Райфайзен днес. Независимо от Райфайзен, наричания Херман Шулце- Делич в същото…

Details

Индия избра Пловдив за ИТ базов лагер в Европа

Индия не бе сред държавите, изложители на Международния панаир, но това изобщо не попречи представители на нейните делови среди да бъдат в центъра на вниманието на панаирната програма.И това е обяснимо: акцентът на международната конференция през втория ден в Пресцентъра на панаира беше дигиталните технологии и индийският хардуерен десант в Пловдив. Като домакин „Техпарк Оптела“…

Details

Дигиталните технологии са бъдещето на икономиката

Дигиталните технологии се развиват бързо, но дивидентите от този бизнес изостават значително. Липсва ясна връзка между потребителя, фирмата и държавата. Това показват данните от годишния доклад на Световната банка за развитието през 2016 година. Основна цел във времето на технологичния напредък, трябва да бъде осигуряването на равен достъп до интернет за всички, но първо държавите…

Details