ВАЖНО СЪБИТИЕ ЗА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ

В почивни за депутатите дни в гр. Пловдив се проведе среща на Председателя на Комисията по бюджет и финанси към 43-тото Народно събрание на Република България г-жа Менда Стоянова с ръководството на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ (БАККОМ). На срещата присъстваха д-р ик. Петър Нейчев, председател на БАККОМ, Иван Попов и…

Details

Режат допустими разходи по инвестиционната подмярка 4.1

Земеделското министерство променя наредбата за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Това става ясно от предложението за поправки на зам.-министър Васил Грудев, публикувано на сайта на МЗХ. Предвижда се намаляване на максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат от 1 500 000 евро на 1 000 000 евро. Друго предложение е за намаляване на максималния размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции, от 4 000 000 евро и съответно от 5 000 000 евро на 1 000 000 евро.

Details

Държавният фонд с евросредства прохожда с микрозаеми за 53 млн. лв.

Създаденият преди над година държавен Фонд на фондовете, който ще управлява над 1.2 млрд. лв. евросредства, най-сетне задвижва първия си проект – за микрокредитиране за млади предприемачи. Търсят се мениджъри – банки, лизингови дружества или други финансови институции, които да дадат нисколихвени заеми за общо 52.8 млн. лв. при задължение да добавят от себе си…

Details

Пазарни консултации за финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на обществена поръчка за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск с бюджет в размер на 50 милиона лева, осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г.

Details

Обучението във ВУЗ без технологична грамотност е „мисия невъзможна“

Превръщането на информационните технологии в основен фактор за по-ефективно учене, за ангажирано и иновативно поведение при решаване на редица сложни проблеми, променя подходите и методите за обучение в учебната среда. Пред образователните системи се очерта предоставяне на нови програми за обучение, които съответсват на потребностите от изграждане на умения и способности за по-ефективно използване на…

Details

Кредитните кооперации са за ясен регламент, който би засилил доверието

Членовете на Българската асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране (БАККОМ) одобряват законовите промени, които би трябвало да вкарат в ясни  рамки дейността им и надзора над тях. Представителите на този финансов бранш са се събрали на заседание във вторник, 19 юли, съобщи специално за „БАНКЕРЪ“ Юрий Дудев, заместник-председател на организацията. „Не сме против Комисията за финансов надзор да поеме контрола върху дейността на т.нар. популярни каси, както това предлагат депутатите от Реформаторския блок Петър Славов и Мартин Димитров“, увери Дудев.

Details

Световната банка: В България е нужна истинска революция

Бойко Борисов отдавна знае диагнозата: най-големият проблем на България е лошият човешки материал, бе признал той на среща с българи в Чикаго. Въпросът е какво бъдеще има страната с оставащия в нея “материал”? През последните 30 години броят на трудоспособните българи е намалял с над 1 милион – основно заради масовата емиграция на работници и…

Details

Започва новото еврофинансиране за развитие на селските райони

Българските общини са сред основните получатели на европейски фондове – не е тайна, че повечето разчитат основно на тях за развитието на инфраструктурата и обществените услуги, тъй като собственият им ресурс за капиталови разходи е незначителен. През програмен период 2014 – 2020 общините са разделени в няколко категории, като най-големите и средноголемите се подпомагат от…

Details

Какви са законовите стимули за бизнеса в България?

Разликата между философията на богатия и на бедния е следната: Богатият инвестира парите си и харчи това, което му е останало. Бедният харчи парите си и инвестира това, което му е останало. Това звучи много умно и на пръв поглед лесно за разбиране и постигане, но на практика дали е така? Както се учи още…

Details

Работодателските организации отказаха да преговарят за размера на минималните осигурителни прагове за 2017 г.

Работодателските организации отказаха да преговарят за размера на минималните осигурителни прагове за 2017 г. По принцип този въпрос се дискутира с представители на държавата и синдикатите в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Четирите национално представени работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска…

Details