Кредитните кооперации управляват активи за 53 милиона лева

Стотици хора, вложили всичките си спестявания в популярните каси в Дупница и Сливен ще изгубят парите си, подведени от по- високата лихва, която е предлагана. Иван Попов, който е изпълнителен директор на Асоциацията на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране, смята, че хората са сгрешили с вложението си в т. нар. Популярни каси , защото кредитните…

Details

Завръщат ли се финансовите пирамиди под формата на “спомагателни каси”?

Финансовите пирамиди вероятно се завръщат под формата на „взаимоспомагателни каси“, алармира депутатът от „Реформаторския блок“ Петър Славов в ефира на „Нова телевизия“. Той посочи, че в Търговския регистър има повече от 20 регистрирани „спомагателни каси“. Неговите опасения са свързани с разкритието, че подобни институции работят като банки, въпреки че нямат лиценз за такава дейност. Вече…

Details

Иван Попов: Държавата не контролира популярните каси

За да се предотвратят случаи като тези с популярните каси в Дупница и Сливен, законодателството трябва ефективно да се синхронизира с европейското в посока влогово-кредитна дейност на кредитните кооперации, които имат взаимоспомагателни каси (ВСК). Тези структури работят в селски райони и малки населени места и финансират малкия и средния бизнес. Това обясни в предаването “Преди всички” Иван…

Details

XXI век ще бъде векът на социалните организации

Корпоративна социална отговорност е концепция, която набира все по-голяма популярност и все повече фирми я избират за водеща. С времето обществото е осъзнало, че бизнесът не може да се развива, ако живеем в лоша екологична среда или недобри условия на труд. Заобикалящата ни среда е изключително важна за полезността на нашия труд. В Европа повечето…

Details

„Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” – /КЕФП/ като поредна организационна стъпка към утвърждаването на принципите на стопанската самопомощ и взаимопомощ

Учредяването на „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” /КЕФП/ със седалище град Пловдив е поредната организационна стъпка към създаването на условия за утвърждаването на принципите на стопанската самопомощ и взаимопомощ като средство за финансово укрепване на дребния и среден бизнес, за разгръщане и развитие на предприемачеството като най-важна предпоставка за разкриване на нови работни места,…

Details

НССЗ ще пише безплатно проекти по мярката за малки стопанства

Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ ще изготвя безплатно заявление и бизнес план за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Приемът на проекти ще е отворен в периода от 4 юли до 12 август 2016 г. НССЗ ще предоставя информация и съвети, които да подпомогнат земеделските…

Details

BG потребителските кредити – 5 пъти по-скъпи от в ЕС

Не само цената на заемния ресурс влияе върху цената на кредитите. Има и фактори извън банковата система. Това каза Иван Стойков от “Моите пари” в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.   “Лихвите по жилищни и потребителски кредити в България са на най-ниските си нива, ако вземем за база периодите преди финансовата криза”, пресметна той.  …

Details

Фирмите без дейност също са задължени да подадат годишни финансови отчети до 30 юни

От НАП напомнят, че в края на юни изтича срокът, в който всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да публикуват в Търговския регистър своя годишен финансов отчет  за 2015 г. Това важи и за фирмите без дейност, които също са задължени да представят ГФО до 30.06.2016 г. Забележка: В Становище на МФ с Изх.№АД-3/12.07.2011 относно публикуването на годишните…

Details

От хората за хората

Технологиите винаги са имали за цел да направят живота на човек по-лесен. Но колкото по-сложни стават те, толкова по-трудно започват да изпълняват задачата си. Динамиката на съвременния IT свят допълнително усложнява ситуацията. Именно затова и последните иновации трябва да са фокусирани върху решаването на конкретни казуси, както и да са насочени към самите хора. Това…

Details

Иновационни практики на кредитните кооперации в сферата на микрофинансирането

Микрофинансиране и микрокредитиране огромно количество научно-изследователска и научно популярна литература по проблемите на микрофинансирането и микрокредитирането; неразделна част от вокабулара на политическите лидери и всекидневна тема в средствата за масова информация; необосновано своеволно боравене с двете понятия; необходимост от тяхното строго разграничаване. Микрофинансирането в развиващите се страни предоставяне на малки кредити на бедни семейства в…

Details