Готови ли сме за бъдещето?

Вече 10 години CEED Global e символ на мрежата от възможности и контакти, които компанията дава на своите членове и партньори. Нейната главна цел е достигането до етап на стабилност на млади фирми с иновативен продукт, чрез предаване на необходимите знания и връзки, съобразени със стадия им на развитие. CEED работи усилено за насърчаване и…