Кое прави кредитните кооперации идеалната организация за микрофинансиране?

Кооперативна собственост и Демократично управление Клиентите на кооперативната финансова институция са и членове- собственици на институцията. Всеки член има право на един глас при взeмане на решения  касаещи  институцията,  независимо  от  размера на  инвестираните в нея средства.      Това      гарантира      решения      насочени      към     подобряване…