Map Unavailable

Дата/Час
Дата - 27/09/2016 - 28/09/2016
10:00 - 16:30

Категории


Уважаеми колеги и приятели,

„Българска асоциация на кооперативните кредитни коопераци и организации за микрофинансиране“ (БАККОМ), гр. Пловдив – член на Европейската мрежа за микрофинансиране (EMN), Брюксел и „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” (КЕФП), гр. Пловдив организират Международната конференция на тема: „Етични финанси и дигитални технологии” , която е част от Програмата на Пловдивския Международен технически панаир 2016 г.

За участие в Конференцията са поканени представители на етични банки от Белгия, Италия, Гърция, Хърватска; представители на ИТ индустрията от Индия и България; представители на държавни и общински институции; представители на науката, бизнеса и медиите; финансисти, икономисти, кооперативни дейци и др.

Желанието на организаторите от БАККОМ и КЕФП е да се постави в България темата за етичното и алтернативното финансиране, етиката в икономиката и нейната неразривна връзка с дигиталните технологии на бъдещето.

В най-общи линии „етичните инвестиции” имат за цел насочването на паричния ресурс, формиран под формата на спестявания на населението към финансирането на стопанска дейност, съответстваща на ценностна система, в центъра на която стои човекът с неговите материални и духовни потребности.

Внедряването и реализирането на проекти в сферата на етичните финанси се развиват в неразривна връзка с новите дигиталните технологии, което кореспондира с откриването в гр. Пловдив на учебен център, свързан с развитието и образованието на специалисти, тясно свързани с ИТ сектора.

„ИИХТ – България” е първият учебен център в България и Европа – франчайз на Индийския институт по хардуерни технологии, Бангалор, Индия. На Международната конференция ще бъде представен ИИХТ и дигиталните технологии във финансите.

 www.baccom.eu

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

Записване

Bookings are closed for this event.

Leave Comment