Доходността от спестовните сметки вече е отрицателна

Спестовните клиенти на банките губят все повече пари. Лихвите по депозитите и в България паднаха под 2% и вече са близки до рекордно ниските равнища в Европа, но поне все още осигуряват положителна доходност. Това обаче не е валидно за спестовните и разплащателните сметки. Печалбата, която генерират те за клиентите, е със знак минус –…

Детайли

Кризи, банки, финансова грамотност – тема с продължение

Във второто издание на една книга може да се намери известна аналогия, например, като при втория брак на човека – изводи и поуки, поправка на грешки и пропуски, надеждата, че новият опит ще бъде по-успешен. А дали си успял, това бъдещето ще покаже… Защо използваме думата „опит“ за книгата „Банковите кризи и истината за Агробизнесбанк“?…

Детайли

Как малки и средни компании да кандидатстват за 150 млн. евро.

Първите 150 млн. евро субсидии за малките и средните предприятия (МСП) вече имат по-ясни очертания. Средствата са от програма „Иновации и конкурентоспособност“ и са бюджетът за тази година по първата обявена процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Вече са публикувани за обществено обсъждане насоките за кандидатстване и пакетът от документи към тях. Те дават…

Детайли

Българската икономика – собствен облик или лутане между чужди образци

Нужен ли е на България собствен икономически модел и какъв да бъде той? Това бе основната тема на проведената в пловдивския Дом на техниката „Кръгла маса“, основни организатори на която бяха Гражданското сдружение за нова високотехнологична индустриализация на България, Съюзът на икономистите в България, Териториалната организация на научно-техническите съюзи, „Атлас Финанс“ АД и Медията за…

Детайли

Конкуренцията като взаимноизгодно сътрудничество

Прилагането на идеята за враждебната конкуренция не винаги дава положителни резултати. Ако експертите проявяваха повече въображение по отношение на теорията за една система и ролята на сътрудничеството при оптимизацията на бизнес процесите, те щяха да достигнат този извод. Защо да се подценява разбирането, че може да се търси реализация на една система, в която всички…

Детайли

ЕК одобри и ОП „Иновации и конкуренто-способност“

Европейската комисия е одобрила Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за новия програмен период, съобщиха от Брюксел. Средствата по нея са в размер на около 1,39 млрд. евро и ще бъдат инвестирани за развитие на българската икономика. От тях 1,18 млрд. са от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Програмата има за цел да се стимулира…

Детайли

Груповото финансиране в недвижими имоти достигна 2,5 милиарда долара тази година

Краудфъндинг за недвижими имоти вече е многомилиярдна индустрия, която се очаква да се удвои тази година. Това, може би, ще изненада мнозина. В момент, в който, мнозина мислят за краудфъндинга като за група приятели, събрали пари за продуцирането на инди филм или издаването на стихосбирка с алтернативни текстове. Но трябва да се замислим, че светът…

Детайли

Няколко основни принципи на Краудфъндинга

При стратегическото развитие на вашата бизнес кампания за краудфъндинг като мрежа е необходимо да се използват актуални маркетингови инструменти. Така например социалните мрежи са едни от тях, които спомагат за изграждането на по-добра връзка между потребителите и вашата кампания. Маркетинговото представяне на проекта ви – преди да започнете реалното му финансиране, е необходимо да стартира…

Детайли

Дългът и икономиката – по света и у нас

През 2014 г. общият дълг на икономиката на България, т.е. на правителството, търговските банки, фирмите (нефинансови и финансови) и домакинствата – заема дял от 165,72% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват изчисленията на Investor.bg на база данните за брутния външен дълг на страната и паричната статистика, публикувани от Българска народна банка (БНБ), и на…

Детайли

Онлайн финансирането в Европа набира скорост

Европейският пазар за алтернативно онлайн финансиране е нараснал със 144% през миналата година до почти 3 млрд. евро, показва доклад на Университета в Кеймбридж и консултантската компания EY, цитиран от Financial Times. Според изследването през тази година общата сума може да достигне 7 млрд. евро заради усиленото търсене на алтернативно финансиране от страна на компаниите.…

Детайли