БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС – ДВИГАТЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСИТЕ И КОНТРОЛА НА РАЗХОДИТЕ

Уебинарът ще се проведе на 30.11.2021г. от 10:00 ч. Дигитализацията не е бъдещето, тя е настоящето. Бизнесът, който пропусне дигитализацията, саботира способността си да се развива и расте. Дигитализацията е един от основните акценти в плана за възстановяване на Европейския съюз (ЕС) от здравната криза и стратегията за развитие на промишлеността. ЕС залага цел за…

Гражданското участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България

На 26 юни в гр.Пловдив беше проведена финална пресконференция на която беше разяснено  какво е постигнато с осъществяване на дейностите по проекта за Подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България. Основната цел на проекта беше подобряване на гражданското участие в процесите на вземане на решения,…

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ – “ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМА ЗА КООПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ”

На 11 юни (четвъртък) 2020 г. от 11.00 часа в Ивент център „Махатма Ганди” на Пловдив Тех Парк, ул. „Вълко Шопов” 14, ет.1 в гр. Пловдив ще се проведе физическа и онлайн пресконференция на тема: ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙСТВИЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА С ОГЛЕД ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАВНАТА…

Можем ли да планираме сами личните си доходи ефективно?

Програмата за третото издание на EXPO MoitePari, което ще се проведе на 16 и 17 ноември в Новотел София, за първа година ще включва и тематични уъркшопове. Те ще предизвикат участниците да надградят своите знания, които ще получат по време на форума, като приложат наученото и на практика. Работилниците ще са разделени на две части, за…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА №4 ОТ 15.10.2019 г. Предмет на процедурата: „Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България”  по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Изготвяне на препоръки, свързани с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка…

Покана за Общо събрание на БАККОМ

П О К А Н А Уважаеми колеги, Съгласно чл. 14 ал. 2 и ал.3 и чл. 20 от Устава на Асоциацията  свиквам Общо събрание, което ще се проведе на 12 юли 2017 год. /сряда/  от 13.30 часа в гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №1, Дом на техниката, ет 1, зала 5 при следния ДНЕВЕН РЕД:…