РАЗВИТИЕ НА КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ В ЕВРОПА

На 29.08.2013 г. се проведе международна кръгла маса на тема: „РАЗВИТИЕ НА КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ В ЕВРОПА” С участието на проф. дфн Кръстьо Петков, д-р ик. Петър Нейчев и специалното участие на проф. д-р Детлеф Кухенбекер – Германия по темите: 1. „Българска асоциация на кооперативните кредитни организации и бизнесмрежи” (БАККОБ) – Развитие 2. Кооперациите и социалната…