ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩА – СЕМИНАР

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в среща – семинар със следния дневен ред: 1. Насоки за дейността на БАККОБ през 2014 г – докл.: Гинка Милушева 2. Беседа – Развитието на кооперациите в България и възможности за участие в европейски програми – докл.: Иван Попов 3. Кратко представяне на Бизнесмрежа за…