Няколко основни принципи на Краудфъндинга

При стратегическото развитие на вашата бизнес кампания за краудфъндинг като мрежа е необходимо да се използват актуални маркетингови инструменти. Така например социалните мрежи са едни от тях, които спомагат за изграждането на по-добра връзка между потребителите и вашата кампания. Маркетинговото представяне на проекта ви – преди да започнете реалното му финансиране, е необходимо да стартира…