Конкуренцията като взаимноизгодно сътрудничество

Прилагането на идеята за враждебната конкуренция не винаги дава положителни резултати. Ако експертите проявяваха повече въображение по отношение на теорията за една система и ролята на сътрудничеството при оптимизацията на бизнес процесите, те щяха да достигнат този извод. Защо да се подценява разбирането, че може да се търси реализация на една система, в която всички…