Как малки и средни компании да кандидатстват за 150 млн. евро.

Първите 150 млн. евро субсидии за малките и средните предприятия (МСП) вече имат по-ясни очертания. Средствата са от програма „Иновации и конкурентоспособност“ и са бюджетът за тази година по първата обявена процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Вече са публикувани за обществено обсъждане насоките за кандидатстване и пакетът от документи към тях. Те дават…