Фирмите ще могат да облагат колите с плосък данък “уикенд”.

Точно половината ДДС да се признава за данъчен кредит за наетите или купени фирмени автомобили, които се ползват и за лични цели. Кръгът на колите е същият, за който по принцип е разрешено да се ползва ДДС кредит – пътнически автомобили, които обаче по документи се водят товарни, като в групата влизат от класическите петместни…