Почти 80% от семействата в капан на бедността

очти 80 процента или точно 78.5 на сто от домакинствата в България живеят с общ доход на 1 лице под необходимите средства за издръжка на живота. Запазва се високият дял на домакинствата, които са принудени да се самоограничават в разходите, след като доходите им изостават от необходимите средства за издръжка на живота. Това се посочва…