Кредитни кооперации в Европа: Организации за ефективно микрокредитиране

1. Микрокредити в Европа Едва през месец септември 2004 г. на конференция на високо равнище в Брюксел беше потвърдена необходимостта от създаване на по-благоприятни рамкови условия за достъп до микрокредити от страна на малки предприятия и предприемачи. Участниците в конференцията приветстваха факта, че се осигуряват все повече микрозаеми за малки предприятия. Днес многобройни кредитни институти…

„Зелени пари Grünes Geld“ и техните банки в германоезичната област

Желанието на много клиенти да намират в своите банкови сделки прозрачност, да участват в тях и да разбират стойността им е съществувало винаги и продължава да съществува. За тях е също толкова важно спестяванията им да се вливат в проекти, например в областите на възобновяемите енергии, в здравеопазването и социалната сфера, в сферата на образованието,…

Традиции в европейското кооперативно дело и алтернативното финансиране

1. Историческо развитие на Кооперациите / Кооперативните сдружения Как да започнем това изложение? Тук не се разглеждат подробно предшествениците на кооперативното движение „от времето на индустриализацията”1, тъй като тяхната връзка с модерното кооперативно движение е прекалено малка и в Средна Европа не съществува нито кооперативна приемственост, нито пък има наличие на останки от историческото кооперативно…