Възможностите за партньорство между Българската банка за развитие и кредитните кооперации в България бяха обсъдени на среща в Министерския съвет

Българската банка за развитие ще подкрепи кредитните кооперации във финансирането на селскостопански производители Възможностите за партньорство между Българската банка за развитие и кредитните кооперации в България бяха обсъдени на среща в Министерския съвет, инициирана от зам. министър-председателя по икономическото развитие Даниела Бобева. В нея участваха представители на Националния кооперативен съюз на взаимно-спомагателни кредитни кооперации на…