Може ли да бъде ограничено разрушителното въздействие на кризите?

Извадки от книгата „БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк” Да се анализира последната банкова и финансова криза и да се обяснят причините за нейното възникване е сериозно предизвикателство за всеки икономист. Тази задача се усложнява и от факта, че през изтеклите почти четири години след Lehman Brothers бяха публикувани хиляди книги, посветени на кризата. Но…