ЗАЩИТЕНИ ЛИ СА ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ ВЛОГОВЕ?

Вече четвърти месец Корпоративна търговска банка (КТБ) е обвита в неотговорени въпроси. Управителният съвет на БНБ категорично отказва да говори конкретно – с точни цифри и оценка. И тук не става въпрос само за спорни моменти като качество на активите и обезпеченията, които продължават да чакат независима одиторска оценка. Централната банка не обявява точни разчети…

ДА ЧАКАМЕ ЛИ ПО-ЕВТИНИ КРЕДИТИ?

Сериозният спад на лихвите по депозитите в последните месеци, съвсем логично, би трябвало да доведе и до понижение на лихвите, на които банките предлагат кредити. Статистиката на централната банка сочи, че през август 2014 г. спрямо август 2013 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 1.23 пр. п. до…