Онлайн платформа осигурява пазар на земеделски производители от ЦИЕ в Китай

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа създаде единна онлайн платформа, в която земеделските производители от ЦИЕ могат представят своите стоки, съобщиха от центъра. Това e възможно с регистрация на електронния сайт – www.china2ceec.org, където производителите могат сами да посочат какви продукти и…

Финансират 637 проекта на млади фермери

Фонд „Земеделие“ одобри за финансиране 637 проекта на млади фермери, които възнамеряват тепърва да развиват агробизнес.   Финансирането е по новата Програма за развитие на селските райони по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, чийто общ бюджет е 173.4 млн. евро. Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до…