Участие на БАККОМ в Европейския форум за социално предприемачество

Социалните предприятия са важен инструмент за преодоляване на социалното неравенство. Това отбеляза президентът Румен Радев при откриването на  Десетия европейски форум за социално предприемачество в Международния панаир Пловдив и допълни, че за съжаление България е на водещо място в Европа по социално неравенство. Зам. социалният министър Иван Кръстев отбеляза, че в последните 4 години у нас са разкрити…

ЧЕСТИТ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА АЛМА МАТЕР В СВИЩОВ! ДА БЪДЕ И ПРЕБЪДЕ!

На 8 ноември 1936 г. в Наредба-закон, подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище под името „Димитър Апостолов Ценов” с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки”. Този ден се превръща в истински празник за Свищов, тъй като в присъствието на…

БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС – ДВИГАТЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСИТЕ И КОНТРОЛА НА РАЗХОДИТЕ

Уебинарът ще се проведе на 30.11.2021г. от 10:00 ч. Дигитализацията не е бъдещето, тя е настоящето. Бизнесът, който пропусне дигитализацията, саботира способността си да се развива и расте. Дигитализацията е един от основните акценти в плана за възстановяване на Европейския съюз (ЕС) от здравната криза и стратегията за развитие на промишлеността. ЕС залага цел за…

BUSINESSEUROPE ПРЕДСТАВИ СВОИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕС

BusinessEurope представи своя принос в Конференцията за бъдещето на Европа. В 10 ключови послания организацията се обръща към вземащите решения и обяснява как може да се укрепи Европейският съюз в свят на дълбоки промени. „С огромните геополитически и системни икономически предизвикателства, които ни предстоят, обичайният бизнес не е опция“, каза генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж.…

Виртуални общи събрания в кооперативните дружества и други форми на сдружаване в Европа, причинени от пандемията COVID-19

Ще се постараем да ви представим опита на три европейски страни в коопертивния сектор, свързани с организирането и провеждането на годишните си общи събрания (ОС), съгласно техните законодателства, съществуващи или приети през март 2020 и по-късно допълнени с наредби, вследствие на пандемията от COVID-19. Този опит е вече приложен в полза на бизнеса. Опита на Европа…

„Лидл България“ и ЕБВР ще финансират добри практики на земеделски производители

Не се изисква съфинансиране от стопаните при обучението им за сертифициране по стандарта GlobalG.A.P. идл България“ и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще финансират български земеделски производители за сертифициране по GlobalG.A.P. – световен стандарт за добри земеделски практики. За целта са предвидени 85 000 евро. Приносът на „Лидл България“ е 50 хил. лв.,…

Гражданското участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България

На 26 юни в гр.Пловдив беше проведена финална пресконференция на която беше разяснено  какво е постигнато с осъществяване на дейностите по проекта за Подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България. Основната цел на проекта беше подобряване на гражданското участие в процесите на вземане на решения,…

Провеждане на кръгла маса за активно гражданско участие

На 23 юни 2020 от 10 часа в ИВЕНТ ЦЕНТЪР „Махатма Ганди” на ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК, ул. „Вълко Шопов” 14, ет.1 в гр. Пловдив се проведе физическа и онлайн  кръгла маса организирана от Фондация Международен институт за изследване на кооперациите. Темата на кръглата маса беше „Обсъждане на изготвените препоръки свързани с подобряване на активното гражданско…

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ – “ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМА ЗА КООПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ”

На 11 юни (четвъртък) 2020 г. от 11.00 часа в Ивент център „Махатма Ганди” на Пловдив Тех Парк, ул. „Вълко Шопов” 14, ет.1 в гр. Пловдив ще се проведе физическа и онлайн пресконференция на тема: ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙСТВИЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА С ОГЛЕД ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАВНАТА…

Обучение на членовете на БАККОМ

Във връзка изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.009-0012-M001 „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България“  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, беше проведено обучение на  членовете на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране”, свързани с подобряване на активното гражданско участие…