Важно тълкувателно решение за правомощията на председателят на кооперацията!

На 10.05.2018г., ВКС постанови важно тълкувателно решение, отнасящо се до разпоредителните и представителни правомощията на Председателят на кооперацията.

Запознайте се с решенията: ОСГТК__решение

Нов модел за изчисляване на лихвите по левовите кредити влиза в сила от 1 юли*

Нови регулации ще влязат в сила в банковия сектор от началото на юли тази година, които сериозно ще повлияят на кредитния пазар в страната. Те са част от европейските директиви и регламенти, които бяха транспонирани в България с промените в Закона за платежните услуги и платежните системи през февруари 2018 г. За да е по-сигурно…

ЕИБ и „Райфайзен лизинг“ подписаха кредитна линия от 30 млн. евро за малки и средни предприятия

Компаниите трябва да са от земеделието, производството, транспорта и логистиката Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и „Райфайзен лизинг България“ са подписали кредитно споразумение за 30 млн. евро, съобщиха от компанията. Средствата са за финансиране на проекти на малки и средни предприятия с инвестиционна цел. Според очакванията на ЕИБ и „Райфайзен лизинг“ от заема ще могат да…

Нов дигитален продукт за земеделците

GoMo е мобилно приложение за улесняване на оперативното управление, базирано на променливи разходи и брутен марж на ниво ферма. Предложеният продукт се основава на традиционния модел за анализ на процесите на брутния марж и аналитичната мрежа. С въвеждането на мулти-критерий анализ (МКА) в оперативното управление на фермата се постига възможност за провеждане на анализ на…

Европейската комисия положи началото на Обсерватория и форум за блокчейн

Европейската комисия положи началото на Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги (блокчейн), с подкрепата на Европейския парламент, представляван от Якоб фон Вайцзекер – автор на актуалния доклад относно виртуалните валути. Обсерваторията и форумът ще представят основните тенденции при технологиите за блокови вериги, ще оказват съдействие на европейските участници и ще подкрепят ангажимента, поет…

Тези нови балони заплашват икономиката

Автомобилните и студентските кредити и заемите по кредитните карти – имат ли потенциала да предизвикат нова криза? Тази система вече доведе веднъж световната икономика до ръба на бездната: кредити за милиони американци за неща, които мнозина от тях не могат да си позволят, с обезпечение, чиято стойност често е под въпрос, обвързана и препродадена на…

Окончателно: Граждани няма да могат да бъдат съдени без знанието им

Граждани вече няма да могат да бъдат съдени без да знаят за това. Това става възможно с приетите от депутатите промени в Гражданския процесуален кодекс. Измененията бяха дебатирани и гласувани в рамките на две пленарни заседания. Невъзможността ответник по дело да бъде намерен на посочения адрес ще се констатира най – малко с три посещения…

Справедливо финансиране за всички

Трети Европейски ден на микрофинансирането – 20.10.2017 г. Целта на тази инициатива е да се повиши осведомеността на европейско равнище за съществуването и добавената стойност на сектора на микрофинансирането в неговата борба срещу социалното изключване и безработицата. За това трето издание на Европейския ден на микрофинансирането ЕММ и MFC ще поискат от членовете си да…

Етичната банка – бунт срещу монополите

Знаете ли какво са етични финанси и справедлива търговия и как те си взаимодействат? Как можеш да участваш в промяната на света към по-­устойчиво икономическо развитие? Ще почерпим от опита на водещи институции в тази сфера като Банка Етика, Италия. Тя е уникален пример за банка, стартирала като инциатива от хората за хората, в опит…

Вижте промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

С постановление, обнародвано в „Държавен вестник“ тази седмица, правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Промените влизат в сила от 1 юни 2017 г. с изключение на параграфи 9 и 17, които вече са в сила и параграфи 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.  …