ЕТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

КАКВО ОТЛИЧАВА ЕДНА ЕТИЧНА БАНКА ОТ ОБИКНОВЕНА БАНКА   От 30-те години на ХХ век банковата дейност, която първоначално е имала социални функции (заложни къщи, спестовните каси, кооперативни или взаимни банки и т.н.) е изгубила оригиналните си етични функции. Това е провокирало необходимостта от зараждането (чрез процес отдолу-нагоре) на ново поколение социални банки, така наречените…

Details

Защо кооперативните банки се оказаха така резистентни на кризата и оцеляха?

Причините са в техния бизнес-модел. Кредитните кооперации, независимо от многобройните различия между техните видове и национални особености, са: – сравнително малки по обема на активите финансови институти /изключение съставляват техните регионални или централни банки/, осъществяващи своята дейност в традиционните сфери на банкова дейност – предоставяне на кредити за оборотни средства и инвестиционни цели и приемане…

Details

Поредна организационна стъпка към утвърждаването на принципите на стопанската самопомощ и взаимопомощ

Учредяването на „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” /КЕФП/ със седалище град Пловдив е поредната организационна стъпка към създаването на условия за утвърждаването на принципите на стопанската самопомощ и взаимопомощ като средство за финансово укрепване на дребния и среден бизнес, за разгръщане и развитие на предприемачеството като най-важна предпоставка за разкриване на нови работни места,…

Details

Потенциалът за инвестиране ще се разшири с кооперативно кредитиране

Потенциалът у нас за финансиране на бизнеса, и то само по-едрият, зависи от капризите на големите банки, които са предимно с основно чуждестранно участие. <!–more–>Нека напомня, че формирането на децентрализирана пазарна банкова система в България започна с децентрализацията на БНБ (формиране на държавни търговски банки) и създаването на частни банки. Не беше направен опит за…

Details

Банковата политика е причина за икономическия „бум“ на България през 30-те години

Ролята на кооперативното кредитиране в България в периода след Освобождението на страната не само не отстъпва на тази в Западна Европа и англосаксонските страни, но България, заедно с Дания е една от водещите в това отношение страни в света. Причините за бързото развитие на кооперативното кредитиране в България са две – първо потребностите на дребните…

Details

Необходимост от кооперативно кредитиране в България

Роля на кооперативното кредитиране в Европа и света Основен проблем на всички децентрализирани пазарни банково-финансови системи е недостигът на средства за дребните заемополучатели. Това е характерно както за финансовите системи от контролен (континентален) тип, така и за пазарно-ориентираните (англосаксонски) системи. Причината е във високите разходи за селекция, мониторинг и управление на заемополучателите. Традиционният метод за…

Details

КАКВО ПЕЧЕЛЯТ КЛИЕНТИТЕ И ДЛЪЖНИЦИТЕ ОТ СТРЕС-ТЕСТОВЕТЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Доклад на адвокат ВЕСКА ВОЛЕВА, представен на кръгла маса на тема: „Банки и клиенти: реални и премълчани резултати от стрес-тестовете в България“, която се състоя на 30 август 2016 г., вторник, 16.00ч. в ДНТ гр. София, ул. “Раковски” №108, етаж 2, зала 2. УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Искам да започна изложението си простичко, в разрез…

Details

СТРЕС ТЕСТОВЕТЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР: АЛТЕРНАТИВНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ

По инициатива на Съюза на икономистите в България, съвместно сФНТС и Национално сдружение ГЛАС, на 30.08.2016 г. се проведе дискусия около кръглата маса на тема: „Банки и клиенти: реални и премълчани резултати от стрес-тестовете в България“ Встъпителни доклади бяха представени от: 1. Румен Гълъбинов – финансов експерт, на тема: „Отминалите стрес-тестове за банките и предстоящите…

Details

Етиката в икономиката и нейната неразривна връзка с дигиталните технологии на бъдещето

  Българска асоциация на кооперативните кредитни коопераци и организации за микрофинансиране (БАККОМ) – член на Европейската мрежа за микрофинансиране (EMN), Брюксел и „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” (КЕФП) организира Международната конференция на тема: „Етични финанси и дигитални технологии” , която е част от Програмата на Пловдивския Международен технически панаир 2016 г..   За участие…

Details

Кредитите на българите към банките достигнаха 18.2 млрд. лв.

Депозитите на населението и бизнеса продължават да растат. Депозитите в банките у нас надхвърлиха 65 млрд. лв. към края на юли. Това е ръст от 9.2% на годишна база, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). Бизнесът държи на депозит в банките 18.1 млрд. лв. към края на юли, което е увеличение с 10.2% на…

Details