(Български) Кредитни кооперации в Европа: Организации за ефективно микрокредитиране

Проф. Йохан Бразда, ръководител „Изследване на кооперациите” във Факултета по икономика и статистика на Виенския университет 1. Микрокредити в Европа Едва през Meceц септември 2004 г. на конференция на високо равнище в Брюксел беше потвърдена необходимостта от създаване на по-благоприятни рамкови условия за достъп до микрокредити от страна на малки предприятия и предприемачи.1 Участниците в…

Details

(Български) БАККОМ направи важна стъпка в своето развитие

На 12.07.2017 год. „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ БАККОМ проведе Общо събрание, на което взе решение да осъществява дейността си в обществена полза. Чрез своите членове БАККОМ ще съдейства за реализиране на социални цели и резултати на обществото. Ще съдейства за създаване на мрежа и фондове за кооперативно, етично и отговорно…

Details