Какво може да се запорира и какво не?

Общото правило е, че цялото имущество на длъжника може да се запорира. Все пак някои закони предвиждат изключения от това правило. Имуществото на длъжника, което не може да се запорира, се нарича „несеквестируемо имущество”. Най-общо, имуществото, което не може да се запорира, може да бъде групирано в две големи групи: Несеквестируемите вземания са вземания по…

Details

Бизнесът поиска отмяна на осигурителните прагове

Това стана с писмо на 4-те национално представени работодателски организации до министрите на труда и социалната политика и финансите. С писма до министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова и министъра на финансите Владислав Горанов, 4-те национално представителни работодателски организации – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена…

Details

Семинар-обучение по правна и финансова грамотност на мениджмънта

На 02.08.2016 г. в гр. Пловдив се проведе разширено заседание на Управителния съвет на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ и Семинар – обучение на мениджмънта на членовете на БАККОМ. Бяха разгледани важни актуални теми като: “Лихвена  кредитна  политика  по предоставени  заеми  и  допълнителни  вноски от членовете”, “Изискуем документооборот в кооперациите”, “Правилници…

Details

Българинът не знае как да харчи парите си

Ако ги има, трябва да инвестира в наука и знание, а не в апартаменти, силикон и парцалки Автор: Светозар ГЛЕДАЧЕВ, финансов анализатор Над 30 години се занимавам с това да напътствам хората, кое е правилно и кое не. 90 % от тях не разбират същността на икономиката, а с това и самия живот. Но на…

Details

Гласове: Винаги ще има пирамиди, защото сме алчни

Не разчитайте държавата да ни пази, така губите инстинкта си за самосъхранение. Автор: Светозар ГЛЕДАЧЕВ, финансов анализатор Скоро пак фалираха пирамиди: Дупнишката популярна каса, Сливенската. За професионалистите – нищо ново, но за народа – сензация. Винаги е имало “пирамиди” и винаги ще има. Какво разбира обикновеният човек под това определение? Когато си даде парите (които…

Details

Необходимо ли е ново законодателство за популярните каси?

Дейността на работещите в България взаимоспомагателни каси не е уредена детайлно в законодателството – това става ясно в последните дни покрай скандала с фалита на две дружества от Дупница и  Сливен. Как обаче работят те? В Закона за кредитните институции е записано, че той не се прилага за  взаимоспомагателните каси, които предоставят заеми само на…

Details

Знаем ли от какво да се пазим, за да не изгубим парите си?

В допитване, направено специално за това издание на “Референдум”, 70% от хората казват, че за тях е важно спестяванията им да бъдат на сигурно място. Други 18 на сто предпочитат да рискуват, ако това ще им донесе по-голяма печалба. Знаем ли от какво да се пазим, за да не изгубим парите си? Това беше въпросът,…

Details

„Ролята на кредитните кооперации и спестовните каси в териториалното сближаване — предложения за адаптирана рамка за финансово регулиране“.

Становище  на Европейскияикономически  и социаленкомитет относно „Ролята  на кредитните кооперации и спестовните каси втериториалното сближаване — предложенияза адаптирана рамка за финансоворегулиране“ (становище по собствена инициатива) (2015/C 251/02) Докладчик: г-н Carlos TRIAS PINTÓ     На 10  юли 2014  г.,  в  съответствие  с член 29,параграф 2 от Правилника за дейността си,Европейският икономически и социален комитетреши да…

Details

Трябва ли браншът да упражнява самоконтрол? – интервю с Ив. Попов изпълнителен директор на БАККОМ

– Г-н Попов, след фалита на взаимоспомагателнте каси в Дупница и Сливен може ли да се каже, че финансовите пирамиди се завръщат? Финансовите пирамиди представляват модели за правене (печелене) на пари, при които приемането на нови членове носи приходи на старите членове. Обикновено не се произвеждат никакви продукти или услуги и действат за много кратък…

Details

Бизнес – моделът на етичните банки

За разлика от традиционните банки, осъществяващи своята дейност с цел увеличаване на пазарната цена на инвестирания от техните акционери капитал и увеличаване на реализираната печалба, етичните банки си поставят за цел чрез привличане на спестяванията на хората да формират кредитен ресурс, който да бъде насочен, както в стопанската, така и в социалната сфера на основата…

Details