Трябва ли браншът да упражнява самоконтрол? – интервю с Ив. Попов изпълнителен директор на БАККОМ

– Г-н Попов, след фалита на взаимоспомагателнте каси в Дупница и Сливен може ли да се каже, че финансовите пирамиди се завръщат? Финансовите пирамиди представляват модели за правене (печелене) на пари, при които приемането на нови членове носи приходи на старите членове. Обикновено не се произвеждат никакви продукти или услуги и действат за много кратък…

Детайли

Бизнес – моделът на етичните банки

За разлика от традиционните банки, осъществяващи своята дейност с цел увеличаване на пазарната цена на инвестирания от техните акционери капитал и увеличаване на реализираната печалба, етичните банки си поставят за цел чрез привличане на спестяванията на хората да формират кредитен ресурс, който да бъде насочен, както в стопанската, така и в социалната сфера на основата…

Детайли

Кредитните кооперации управляват активи за 53 милиона лева

Стотици хора, вложили всичките си спестявания в популярните каси в Дупница и Сливен ще изгубят парите си, подведени от по- високата лихва, която е предлагана. Иван Попов, който е изпълнителен директор на Асоциацията на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране, смята, че хората са сгрешили с вложението си в т. нар. Популярни каси , защото кредитните…

Детайли

Завръщат ли се финансовите пирамиди под формата на „спомагателни каси“?

Финансовите пирамиди вероятно се завръщат под формата на „взаимоспомагателни каси“, алармира депутатът от „Реформаторския блок“ Петър Славов в ефира на „Нова телевизия“. Той посочи, че в Търговския регистър има повече от 20 регистрирани „спомагателни каси“. Неговите опасения са свързани с разкритието, че подобни институции работят като банки, въпреки че нямат лиценз за такава дейност. Вече…

Детайли

Иван Попов: Държавата не контролира популярните каси

За да се предотвратят случаи като тези с популярните каси в Дупница и Сливен, законодателството трябва ефективно да се синхронизира с европейското в посока влогово-кредитна дейност на кредитните кооперации, които имат взаимоспомагателни каси (ВСК). Тези структури работят в селски райони и малки населени места и финансират малкия и средния бизнес. Това обясни в предаването „Преди всички“ Иван…

Детайли

XXI век ще бъде векът на социалните организации

Корпоративна социална отговорност е концепция, която набира все по-голяма популярност и все повече фирми я избират за водеща. С времето обществото е осъзнало, че бизнесът не може да се развива, ако живеем в лоша екологична среда или недобри условия на труд. Заобикалящата ни среда е изключително важна за полезността на нашия труд. В Европа повечето…

Детайли

НССЗ ще пише безплатно проекти по мярката за малки стопанства

Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ ще изготвя безплатно заявление и бизнес план за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Приемът на проекти ще е отворен в периода от 4 юли до 12 август 2016 г. НССЗ ще предоставя информация и съвети, които да подпомогнат земеделските…

Детайли

BG потребителските кредити – 5 пъти по-скъпи от в ЕС

Не само цената на заемния ресурс влияе върху цената на кредитите. Има и фактори извън банковата система. Това каза Иван Стойков от „Моите пари“ в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.   „Лихвите по жилищни и потребителски кредити в България са на най-ниските си нива, ако вземем за база периодите преди финансовата криза“, пресметна той.  …

Детайли

Фирмите без дейност също са задължени да подадат годишни финансови отчети до 30 юни

От НАП напомнят, че в края на юни изтича срокът, в който всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да публикуват в Търговския регистър своя годишен финансов отчет  за 2015 г. Това важи и за фирмите без дейност, които също са задължени да представят ГФО до 30.06.2016 г. Забележка: В Становище на МФ с Изх.№АД-3/12.07.2011 относно публикуването на годишните…

Детайли