Представят бизнеспроекти по време на Панаира

„Българската асоциация на кредитните кооперации  и организации за микрофинансиране“ /БАККОМ/, „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството“ /КЕФП/ и „Тех парк Оптела“ АД избраха първите два дни от деловата програма на панаирната седмица за представяне на най-новите си бизнес проекти, в които има сериозно международно участие като консултации, координиране и франчайз на технологии и продукти. Това…

Детайли

Стъпка към финансово укрепване на дребния и среден бизнес в България

Популяризирането и развитието на идеята за етично финансиране и Проекта за създаването на етична банка в Пловдив с участието на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организации за микрофинансиране” /БАККОМ/, „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” /КЕФП/, „Атлас Финанс” АД , „Корпорация за технологии и иновации” АД е поредна организационна стъпка към утвърждаването на принципите на…

Детайли

Примери на етични банки

Бизнес-моделът на етичните банки не се базира на господстващата в банковата сфера концепция за продажба на банкови продукти и услуги, където ролята на банковия служител е сведена до ролята му на обикновен продавач, прилагащ често „агресивни” методи на продажба, а на концепцията за подпомагане на реализацията на иновативни бизнес-идеи и социални иновации с положителни последствия…

Детайли

Държавата съсипва кооперациите

Същността на проблема се крие в липсата на кооперативно банкиране у нас, което в Европа е установена и доказана практика от десетилетия. За съжаление не само, че не се възползваме от натрупания опит в тази област, а и по някакви причини има законова съпротива кооперативните банки да не могат да съществуват по нашите ширини. Законодателната…

Детайли

Явор Гечев: Кооперативни стопанства ще търгуват и преработват продукцията

ВИЗИТКА Явор Гечев е третият председател на Национален съюз на земеделските кооперации в България. Роден е на 10 юни 1978 година в град Пловдив. През 2001 г. завършва висшето си образование в Аграрния университет в Пловдив и се дипломира като инженер-агроном, магистър по „Растителна защита“. След висшето си образование специализира „Финансов мениджмънт“, „Публични политики“ и…

Детайли

ЕТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

КАКВО ОТЛИЧАВА ЕДНА ЕТИЧНА БАНКА ОТ ОБИКНОВЕНА БАНКА   От 30-те години на ХХ век банковата дейност, която първоначално е имала социални функции (заложни къщи, спестовните каси, кооперативни или взаимни банки и т.н.) е изгубила оригиналните си етични функции. Това е провокирало необходимостта от зараждането (чрез процес отдолу-нагоре) на ново поколение социални банки, така наречените…

Детайли

Защо кооперативните банки се оказаха така резистентни на кризата и оцеляха?

Причините са в техния бизнес-модел. Кредитните кооперации, независимо от многобройните различия между техните видове и национални особености, са: – сравнително малки по обема на активите финансови институти /изключение съставляват техните регионални или централни банки/, осъществяващи своята дейност в традиционните сфери на банкова дейност – предоставяне на кредити за оборотни средства и инвестиционни цели и приемане…

Детайли

Поредна организационна стъпка към утвърждаването на принципите на стопанската самопомощ и взаимопомощ

Учредяването на „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” /КЕФП/ със седалище град Пловдив е поредната организационна стъпка към създаването на условия за утвърждаването на принципите на стопанската самопомощ и взаимопомощ като средство за финансово укрепване на дребния и среден бизнес, за разгръщане и развитие на предприемачеството като най-важна предпоставка за разкриване на нови работни места,…

Детайли

Потенциалът за инвестиране ще се разшири с кооперативно кредитиране

Потенциалът у нас за финансиране на бизнеса, и то само по-едрият, зависи от капризите на големите банки, които са предимно с основно чуждестранно участие. <!–more–>Нека напомня, че формирането на децентрализирана пазарна банкова система в България започна с децентрализацията на БНБ (формиране на държавни търговски банки) и създаването на частни банки. Не беше направен опит за…

Детайли

Банковата политика е причина за икономическия „бум“ на България през 30-те години

Ролята на кооперативното кредитиране в България в периода след Освобождението на страната не само не отстъпва на тази в Западна Европа и англосаксонските страни, но България, заедно с Дания е една от водещите в това отношение страни в света. Причините за бързото развитие на кооперативното кредитиране в България са две – първо потребностите на дребните…

Детайли