Бюлетин № 5 / 07.03.2023г. на „Е-Бизнес Клъстер“ относно Европейски програми за финансиране

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони , Възможности в периода 2023 – 2027 г. , Бюджет 8 млрд. евро. Подробности: Бюлетин_5_ЕБК

Бюлетин № 4 / 06.03.2023г. на „Е-Бизнес Клъстер“ относно Европейски програми за финансиране

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, КОМПОНЕНТ 6 УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Механизмът дава възможност за финансова помощ на държавите членки за изпълнение на публични инвестиции и реформи, свързани с екологичния и цифров преход. КОМПОНЕНТ „УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ на Националния…

Детайли

Бюлетин № 3 / 01.03.2023г. на „Е-Бизнес Клъстер“ относно Европейски програми за финансиране

Министерство на труда и социалнаta политика , Процедура „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Индикативна годишна работна програма за 2023 година, Статус: Дата на обявяване – Март 2023 г. Краен срок: Май 2023 г. Бюлетин_3_ЕБК

Бюлетин № 2 / 20.02.2023г. на „Е-Бизнес Клъстер“ относно Европейски програми за финансиране

ПРОЦЕДУРА: BG-RRP-3.006 – ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Министерство на иновациите и растежа, Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Интелегентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация, Статус: ОТВОРЕНА, Начален срок: 14.02.2023 г. 18:00 ч. Краен срок: 15.05.2023 г. 16:30 ч., Подробности: Бюлетин_2_ЕБК

Бюлетин № 1 / 13.02.2023г. на „Е-Бизнес Клъстер“ относно Европейски програми за финансиране

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ”

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, Статус: ОТВОРЕНА, Начален срок: 02.02.2023 г. 17:30 ч. Краен срок: 15.06.2023 г. 17:30 ч., Подробности: Бюлетин_1_ЕБК

БЪЛГАРИТЕ НЕ ПОДКРЕПЯТ ЕВРОТО

Допитването е проведено през септември 2021 г и показва, че едва 21% от сънародниците ни одобряват смяната на лева, а останалите 21% са отговорили, че не могат да преценят, информира economynews.bg. Допитването включва и детайлни въпроси, свързани с еврото и последиците от неговото евентуално приемане като национална валута. По два от тях има категорично изразена…

Детайли

Участие на БАККОМ в Европейския форум за социално предприемачество

Социалните предприятия са важен инструмент за преодоляване на социалното неравенство. Това отбеляза президентът Румен Радев при откриването на  Десетия европейски форум за социално предприемачество в Международния панаир Пловдив и допълни, че за съжаление България е на водещо място в Европа по социално неравенство. Зам. социалният министър Иван Кръстев отбеляза, че в последните 4 години у нас са разкрити…

Детайли

ЧЕСТИТ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА АЛМА МАТЕР В СВИЩОВ! ДА БЪДЕ И ПРЕБЪДЕ!

На 8 ноември 1936 г. в Наредба-закон, подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище под името „Димитър Апостолов Ценов” с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки”. Този ден се превръща в истински празник за Свищов, тъй като в присъствието на…

Детайли

БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС – ДВИГАТЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСИТЕ И КОНТРОЛА НА РАЗХОДИТЕ

Уебинарът ще се проведе на 30.11.2021г. от 10:00 ч. Дигитализацията не е бъдещето, тя е настоящето. Бизнесът, който пропусне дигитализацията, саботира способността си да се развива и расте. Дигитализацията е един от основните акценти в плана за възстановяване на Европейския съюз (ЕС) от здравната криза и стратегията за развитие на промишлеността. ЕС залага цел за…

Детайли

BUSINESSEUROPE ПРЕДСТАВИ СВОИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕС

BusinessEurope представи своя принос в Конференцията за бъдещето на Европа. В 10 ключови послания организацията се обръща към вземащите решения и обяснява как може да се укрепи Европейският съюз в свят на дълбоки промени. „С огромните геополитически и системни икономически предизвикателства, които ни предстоят, обичайният бизнес не е опция“, каза генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж.…

Детайли