Кредитни кооперации в Европа: Организации за ефективно микрокредитиране

Проф. Йохан Бразда, ръководител „Изследване на кооперациите” във Факултета по икономика и статистика на Виенския университет 1. Микрокредити в Европа Едва през Meceц септември 2004 г. на конференция на високо равнище в Брюксел беше потвърдена необходимостта от създаване на по-благоприятни рамкови условия за достъп до микрокредити от страна на малки предприятия и предприемачи.1 Участниците в…

Детайли

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

В Държавен вестник бр.29, от дата 7.4.2017 г. е обнародвано Постановление № 60 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. Значителна част от  измененията и допълненията в наредбата произтичат от промените в Кодекса за социално осигуряване…

Детайли

10 хил. лв. остава таванът на кешовите плащания

Таванът на кешовите разплащания си остава 10 хил. лв., колкото беше и досега. Това стана ясно, след като парламентът отхвърли на второ четене предложението на ГЕРБ той да бъде свален на 5 хил. лв. Управляващите коригираха и предишното си настояване границата да падне на 1000 лв., но и редакцията им бе отхвърлена още на заседание…

Детайли

БАККОМ направи важна стъпка в своето развитие

На 12.07.2017 год. „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ БАККОМ проведе Общо събрание, на което взе решение да осъществява дейността си в обществена полза. Чрез своите членове БАККОМ съдейства за реализиране на социални цели и резултати за обществото. Членовете на БАККОМ активно участват в изграждането на мрежа и фондове за кооперативно, етично и отговорно…

Детайли

Покана за Общо събрание на БАККОМ

П О К А Н А Уважаеми колеги, Съгласно чл. 14 ал. 2 и ал.3 и чл. 20 от Устава на Асоциацията  свиквам Общо събрание, което ще се проведе на 12 юли 2017 год. /сряда/  от 13.30 часа в гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №1, Дом на техниката, ет 1, зала 5 при следния ДНЕВЕН РЕД:…

Детайли

Етичната банка – бунт срещу монополите

Знаете ли какво са етични финанси и справедлива търговия и как те си взаимодействат? Как можеш да участваш в промяната на света към по-­устойчиво икономическо развитие? Ще почерпим от опита на водещи институции в тази сфера като Банка Етика, Италия. Тя е уникален пример за банка, стартирала като инциатива от хората за хората, в опит…

Детайли

От 1 август плащанията в брой до 5000 лв., 2018 г. – до 3000, 2019 – до 1000 лв

.
Това е записано в проект за изменение и допълнение на ДОПК, чрез който се предлагат и изменения в Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Предлага се нормативно регламентираният праг за ограничаване на плащания в брой в страната да бъде поетапно намален от 10 000 лв. до 1000 лв. за срок от две години, като мярка за ограничаване на сивата икономика.

Детайли

Вижте промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

С постановление, обнародвано в „Държавен вестник“ тази седмица, правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Промените влизат в сила от 1 юни 2017 г. с изключение на параграфи 9 и 17, които вече са в сила и параграфи 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.  …

Детайли

Шест кандидата искат да раздават микрокредити

Първата обявена от държавния „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ обществена поръчка за избор на финансови посредници, които да разпределят средства от европейските оперативни програми през програмния период 2014 – 2020 г., предизвика по-скоро слаб интерес. Кандидати да раздават 50 млн. лв. като микрокредити за стимулиране на предприемачеството и социалното включване по европрограмата „Развитие…

Детайли

Търсят се кредити за повишаване на стандарта

Търсят се кредити и българите по-често кандидатстват за тях преди всичко за повишаване на стандарта, а не за плащане на сметки. Това е една от констатациите в обзора „Потребителският кредит на българина“, изготвен от водещата компания за потребителско кредитиране у нас БНП Париба Лични Финанси. Българите, според другата констатация, все по-често използват  каналът за онлайн кандидатстване…

Детайли