Евтините европари за бизнеса чрез финансови инструменти тръгват през 2016 г.

Евтините европари чрез финансови инструменти ще тръгнат към бизнеса най- рано към края на следващата година. Това стана ясно при представянето на управлението на новото държавно дружество „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“, което доби публичност като Фонд на фондовете. То ще управлява средствата по финансовите инструменти на Европейския съюз през настоящия програмен период…

Детайли

В Париж БАККОМ беше приета за член на Европейската Федерация на Етичните и Алтернативни Банки (ФЕБЕА)

На Конференция по случай 15-та годишнина на Европейската Федерация на Етичните и Алтернативни Банки (ФЕБЕА) Българската Асоциация на кооперативните кредитни кооперации и организациите за микрофинансиране /БАККОМ/ беше приета за член на Европейската Федерация на Етичните и Алтернативни Банки (ФЕБЕА) На 18.10.2016г., пред Европейската Федерация на Етичните и Алтернативни Банки (ФЕБЕА) в  Париж беше представен българският…

Детайли

Микрофинансирането бележи 2-рото си издание в ЕС

Микрофинансирането като мрежа и действие на практика е една от инициативите на Европейския съюз, която с водещата роля на Центъра за микрофинансиране тази есен отбелязва второто си издание. Като повечето начални стъпки и Европейският ден за микрофинансиране използва повода за популяризирането на инициативата с различни форми – семинари, кръгли маси с дебати по темата, изложения…

Детайли

БАККОМ отбеляза 2-ри европейски ден на микрокредитирането

Уважаеми приятели, колеги и съмишленици, на 20 октомври 2016 год.  отбелязваме 2-ри европейски ден на микрокредитирането. Днес БАККОМ отбеляза 2-ри европейски ден на микрокредитирането с провеждане на семинар на тема: „Създаване на възможности извън микродитирането в мрежата на БАККОМ”, на който се обсъди пакет от услуги предлагани в мрежата на Асоцияцията извън кредитирането в помощ…

Детайли

Пари за човека, а не за пазара – Етичната банка

За етичните банкови институции и техните акционери, вложители, инвеститори и кредитополучатели понятията „пари“ и „етични банкови практики“ са инструменти за човешкото развитие. Тези характеристики се различават с тези на мейстрийм финансите, които се предизвикват основно от пазарните сили, стойността на акциите и финансовата възвращаемост. В началото на 90-те години  на миналия век  първи опит да…

Детайли

Етични принципи при банкирането: мисия с бъдеще

Като встъпителни думи за „етични принципи при банкирането“  бих прибегнал с етимологичното определение на думата “Етика” – тя означава : учение за морала, като една от формите на общественото съзнание, нравствените начала, които определят поведението на всяка обществена група, също може да се каже “моралните принципи на човека“.Идеята на тази публикация е да даде въведение…

Детайли

2nd European Microfinance Day | 20th October 2016 Creating Opportunities beyond Microcredit

Уважаеми приятели, колеги и съмишленици, Уважаеми членове на БАККОМ, на 20 октомври 2016 год. ще отбележим 2-ри европейски ден на микрофинансирането. Мотото на втория европейски ден на микрофинансирането е „СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ИЗВЪН МИКРОКРЕДИТИРАНЕТО”. По-долу ще намерите примерните насоки за представяне на вашата подкрепа, която правите за своите кредитоползватели. Изберете и покажете това, което правите…

Детайли

Европейският опит за етично и алтернативно финансиране

 „История на създаването на организациите за етично финансиране в Европа” – доклад на Зоран Бесак – представител на „Европейската Федерация на Етичните и Алтернативни Банки” (FEBEA) –  на международната конференция „Етични финанси и дигитални технологии“ – 27.09.2016 г. Международен панаир Пловдив.   FEBEA е Европейската федерация на етични и алтернативни банки и финансисти, това е международна нестопанска…

Детайли

Отговорност и солидарност – ценности, без които нито едно хуманно общество не може да съществува

ЕТИКА  ВЪВ ФИНАНСИТЕ ИЛИ ФИНАНСИ В ЕТИКАТА? Доклад на Елена Ставрова, Доцент, Доктор по икономика ЮЗУ „Неофит Рилски”- Благоевград, Стопански факултет На конференцията „Етични финанси и дигитални технологии” Основна цел на финансовата наука е да направлява решенията  за разпределение на ресурсите в пазарната система в която цената на активите включва и елементи на риск. Новата…

Детайли

КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ ГЕНЕЗИС НА ЕТИЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ

Началото През 1847 г. Фридрих Вилхелм Райфайзен в Weyerbusch (Вестервалд) създава първата организация за помощ за подкрепа на болното населението на селските райони. В крайна сметка през 1864 той основава в „Heddesdorfer  сдружение заемна каса“, тя се смята за първата кооперация в смисъла на Райфайзен днес. Независимо от Райфайзен, наричания Херман Шулце- Делич в същото…

Детайли