Развитие на Мрежата на БАККОМ

Мотото на проведения през 2016г. Втори европейски ден на микрофинансирането бе „СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ИЗВЪН МИКРОКРЕДИТИРАНЕТО”. В тази връзка беше и започналата инициатива на БАККОМ за разработване на допълнителни продукти, които нашите членове и партньори да могат да предлагат на членовете и клиентите си. Микрофинансирането е свързано основно само с предоставянето на малки и микро…

Детайли

МФ отново иска да ограничи плащанията в брой до 5000 лв.

Министерството на финансите публикува днес на сайта си предложение за промяна на Закона за данък върху добавената стойност. Промените са част от данъчните закони за 2018 г. и се искат заради необходимостта от прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона, посочват от МФ.С промените на Закона за ДДС ще има и…

Детайли

Необлагаем минимум и диференцирано ДДС – по-малко бедност или повече укрити данъци?

Необлагаем минимум върху доход от 460 лева т.е. минимална работна заплата и диференцирано ДДС – това са основите на стартирана от граждански и синдикални организации подписка. Няма друга държава извън България в Европа, в която няма необлагаем минимум, освен в Унгария, където обаче има необлагаем семеен минимум, обобщи икономическият съветник на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова.…

Детайли

Обучение за членовете на БАККОМ

Уважаеми колеги, членове на БАККОМ, На 12.09.2017.г /вторник/ от 14:30 часа в гр. София 1301, ул. „Света София“ №6, в сградата на Булстрад Живот, ще се проведе обучението на лицата по Договорите за микрозастраховане. В обучението ще се включат: Мартин Райчинов, Булстрад Живот, Мениджър Партньорски Програми и Проекти, който е основният двигател на проекта, вкл. координацията с Булстрад…

Детайли

7 крупни европейски банки създават блокчейн платформа

Бе обявено, че 7 от най-големите европейски банки се обединяват усилията си за създаването на обща финансова платформа за международна търговия, базирана на блокчейн технологии. Новото решение е адресирано към компаниите от малкия и среден бизнес, съобщава сайтът finextra.com. В инициативата участват Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Societe Generale и UniCredit. Тези банки са подписали…

Детайли

Кредитни кооперации в Европа: Организации за ефективно микрокредитиране

Проф. Йохан Бразда, ръководител „Изследване на кооперациите” във Факултета по икономика и статистика на Виенския университет 1. Микрокредити в Европа Едва през Meceц септември 2004 г. на конференция на високо равнище в Брюксел беше потвърдена необходимостта от създаване на по-благоприятни рамкови условия за достъп до микрокредити от страна на малки предприятия и предприемачи.1 Участниците в…

Детайли

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

В Държавен вестник бр.29, от дата 7.4.2017 г. е обнародвано Постановление № 60 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. Значителна част от  измененията и допълненията в наредбата произтичат от промените в Кодекса за социално осигуряване…

Детайли

10 хил. лв. остава таванът на кешовите плащания

Таванът на кешовите разплащания си остава 10 хил. лв., колкото беше и досега. Това стана ясно, след като парламентът отхвърли на второ четене предложението на ГЕРБ той да бъде свален на 5 хил. лв. Управляващите коригираха и предишното си настояване границата да падне на 1000 лв., но и редакцията им бе отхвърлена още на заседание…

Детайли

БАККОМ направи важна стъпка в своето развитие

На 12.07.2017 год. „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ БАККОМ проведе Общо събрание, на което взе решение да осъществява дейността си в обществена полза. Чрез своите членове БАККОМ съдейства за реализиране на социални цели и резултати за обществото. Членовете на БАККОМ активно участват в изграждането на мрежа и фондове за кооперативно, етично и отговорно…

Детайли

Покана за Общо събрание на БАККОМ

П О К А Н А Уважаеми колеги, Съгласно чл. 14 ал. 2 и ал.3 и чл. 20 от Устава на Асоциацията  свиквам Общо събрание, което ще се проведе на 12 юли 2017 год. /сряда/  от 13.30 часа в гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №1, Дом на техниката, ет 1, зала 5 при следния ДНЕВЕН РЕД:…

Детайли