Необходимост от кооперативно кредитиране в България

Роля на кооперативното кредитиране в Европа и света Основен проблем на всички децентрализирани пазарни банково-финансови системи е недостигът на средства за дребните заемополучатели. Това е характерно както за финансовите системи от контролен (континентален) тип, така и за пазарно-ориентираните (англосаксонски) системи. Причината е във високите разходи за селекция, мониторинг и управление на заемополучателите. Традиционният метод за…

Детайли

КАКВО ПЕЧЕЛЯТ КЛИЕНТИТЕ И ДЛЪЖНИЦИТЕ ОТ СТРЕС-ТЕСТОВЕТЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Доклад на адвокат ВЕСКА ВОЛЕВА, представен на кръгла маса на тема: „Банки и клиенти: реални и премълчани резултати от стрес-тестовете в България“, която се състоя на 30 август 2016 г., вторник, 16.00ч. в ДНТ гр. София, ул. “Раковски” №108, етаж 2, зала 2. УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Искам да започна изложението си простичко, в разрез…

Детайли

СТРЕС ТЕСТОВЕТЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР: АЛТЕРНАТИВНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ

По инициатива на Съюза на икономистите в България, съвместно сФНТС и Национално сдружение ГЛАС, на 30.08.2016 г. се проведе дискусия около кръглата маса на тема: „Банки и клиенти: реални и премълчани резултати от стрес-тестовете в България“ Встъпителни доклади бяха представени от: 1. Румен Гълъбинов – финансов експерт, на тема: „Отминалите стрес-тестове за банките и предстоящите…

Детайли

Етиката в икономиката и нейната неразривна връзка с дигиталните технологии на бъдещето

  Българска асоциация на кооперативните кредитни коопераци и организации за микрофинансиране (БАККОМ) – член на Европейската мрежа за микрофинансиране (EMN), Брюксел и „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” (КЕФП) организира Международната конференция на тема: „Етични финанси и дигитални технологии” , която е част от Програмата на Пловдивския Международен технически панаир 2016 г..   За участие…

Детайли

Кредитите на българите към банките достигнаха 18.2 млрд. лв.

Депозитите на населението и бизнеса продължават да растат. Депозитите в банките у нас надхвърлиха 65 млрд. лв. към края на юли. Това е ръст от 9.2% на годишна база, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). Бизнесът държи на депозит в банките 18.1 млрд. лв. към края на юли, което е увеличение с 10.2% на…

Детайли

ВАЖНО СЪБИТИЕ ЗА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ

В почивни за депутатите дни в гр. Пловдив се проведе среща на Председателя на Комисията по бюджет и финанси към 43-тото Народно събрание на Република България г-жа Менда Стоянова с ръководството на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ (БАККОМ). На срещата присъстваха д-р ик. Петър Нейчев, председател на БАККОМ, Иван Попов и…

Детайли

Режат допустими разходи по инвестиционната подмярка 4.1

Земеделското министерство променя наредбата за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Това става ясно от предложението за поправки на зам.-министър Васил Грудев, публикувано на сайта на МЗХ. Предвижда се намаляване на максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат от 1 500 000 евро на 1 000 000 евро. Друго предложение е за намаляване на максималния размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции, от 4 000 000 евро и съответно от 5 000 000 евро на 1 000 000 евро.

Детайли

Държавният фонд с евросредства прохожда с микрозаеми за 53 млн. лв.

Създаденият преди над година държавен Фонд на фондовете, който ще управлява над 1.2 млрд. лв. евросредства, най-сетне задвижва първия си проект – за микрокредитиране за млади предприемачи. Търсят се мениджъри – банки, лизингови дружества или други финансови институции, които да дадат нисколихвени заеми за общо 52.8 млн. лв. при задължение да добавят от себе си…

Детайли

Пазарни консултации за финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на обществена поръчка за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск с бюджет в размер на 50 милиона лева, осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г.

Детайли

Обучението във ВУЗ без технологична грамотност е „мисия невъзможна“

Превръщането на информационните технологии в основен фактор за по-ефективно учене, за ангажирано и иновативно поведение при решаване на редица сложни проблеми, променя подходите и методите за обучение в учебната среда. Пред образователните системи се очерта предоставяне на нови програми за обучение, които съответсват на потребностите от изграждане на умения и способности за по-ефективно използване на…

Детайли