НССЗ ще пише безплатно проекти по мярката за малки стопанства

Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ ще изготвя безплатно заявление и бизнес план за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Приемът на проекти ще е отворен в периода от 4 юли до 12 август 2016 г. НССЗ ще предоставя информация и съвети, които да подпомогнат земеделските…

Детайли

BG потребителските кредити – 5 пъти по-скъпи от в ЕС

Не само цената на заемния ресурс влияе върху цената на кредитите. Има и фактори извън банковата система. Това каза Иван Стойков от „Моите пари“ в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.   „Лихвите по жилищни и потребителски кредити в България са на най-ниските си нива, ако вземем за база периодите преди финансовата криза“, пресметна той.  …

Детайли

Фирмите без дейност също са задължени да подадат годишни финансови отчети до 30 юни

От НАП напомнят, че в края на юни изтича срокът, в който всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да публикуват в Търговския регистър своя годишен финансов отчет  за 2015 г. Това важи и за фирмите без дейност, които също са задължени да представят ГФО до 30.06.2016 г. Забележка: В Становище на МФ с Изх.№АД-3/12.07.2011 относно публикуването на годишните…

Детайли

От хората за хората

Технологиите винаги са имали за цел да направят живота на човек по-лесен. Но колкото по-сложни стават те, толкова по-трудно започват да изпълняват задачата си. Динамиката на съвременния IT свят допълнително усложнява ситуацията. Именно затова и последните иновации трябва да са фокусирани върху решаването на конкретни казуси, както и да са насочени към самите хора. Това…

Детайли

Иновационни практики на кредитните кооперации в сферата на микрофинансирането

Микрофинансиране и микрокредитиране огромно количество научно-изследователска и научно популярна литература по проблемите на микрофинансирането и микрокредитирането; неразделна част от вокабулара на политическите лидери и всекидневна тема в средствата за масова информация; необосновано своеволно боравене с двете понятия; необходимост от тяхното строго разграничаване. Микрофинансирането в развиващите се страни предоставяне на малки кредити на бедни семейства в…

Детайли

Интересът към кредити от небанкови дружества расте с рекорден темп

Бизнесът с небанкови кредити се развива по-добре от всякога въпреки плавно понижаващите се лихви по банковите кредити. Това поне показват актуалните данни на Българската народна банка. Сумата на всички кредити, които дружествата са отпуснали, вече наброява 2.27 млрд. лв. към края на първото тримесечие на 2016 г. Това представлява ръст от 14% на годишна база…

Детайли

Повече депозити = по-малко кредити

Money.bg публикува анализа на главния икономист на „Уникредит Булбанк“ Кристофор Павлов, представен по време на годишната среща 2016 на Европейската банка за възстановяване и развитие на 11-12 май в Лондон. Оригиналното заглавие е „Увеличената норма на спестяване води до по-ниско търсене на банков кредит“. Макар и сравнително бавно, оперативната среда ще продължи да се подобрява. Основна…

Детайли

Изчезващ вид ли са младите предприемачи?

Не демографската ситуация в страната, а тъжното заключение, че трудът вече не е ценност за младите хора, е големият проблем за развитието на предприемачеството. Около това заключение се обединиха експерти на работна дискусия „Демографската ситуация в България – изчезващ вид ли са младитепредприемачи“ в Българската стопанска камара, предаде БТА. Младежите не желаят да започнат работа за…

Детайли

Кооперациите – еволюция или връщане към корените?

Минаха 20 г. пазарна икономика, преди да се възроди идеята на кооперацията – тя е естествена в икономика, преживяла дълбок кризисен разпад, доминирана от микро- и дребни производители. Българското общество е свръхконтрастно и иска всеки да каже черен или бял вижда предмета, за който говори. Цветните нюанси, дори светлосенките се считат за шикалкавене, достойно за…

Детайли

Кое прави кредитните кооперации идеалната организация за микрофинансиране?

Кооперативна собственост и Демократично управление Клиентите на кооперативната финансова институция са и членове- собственици на институцията. Всеки член има право на един глас при взeмане на решения  касаещи  институцията,  независимо  от  размера на  инвестираните в нея средства.      Това      гарантира      решения      насочени      към     подобряване…

Детайли