Световната банка: Българската работна сила не притежава уменията, които се търсят на трудовия пазар

Българите в трудоспособна възраст не притежават уменията, които се търсят на трудовия пазар. В момента заетост предлагат секторите, които се нуждаят от висококвалифицирани работници – ИКТ, финанси, бизнес, недвижими имоти, – а голяма част от работната сила у нас е нискоквалифицирана и не може да покрие търсенето. Тези тревожни данни представи старши икономистът от Световната банка,…

Детайли

Къде е България в икономическите класации

Икономическа свобода На фона на лекото подобряване на икономическата свобода по света през 2015 г. България отстъпва в представянето си по отношение на свободния избор, конкурентните пазари, сигурността на частната собственост, принципите на правовата държава и др. В подреждането на канадския институт Fraser страната получава 7.33 от максимални 10 точки и отстъпва с три позиции…

Детайли

Администрацията е най-голямата пречка за бизнеса в България

Сложната и неефективна администрация е по-голям проблем за българските компании, отколкото корупцията. Това показва социологическо проучване на „Евробарометър“, извършено в периода септември–октомври 2015 г. във всички държави – членки на ЕС. Числата показват, че 80% от анкетираните собственици и управители на фирми в България намират това за най-големия проблем пред развитието на техния бизнес. Пред…

Детайли

Търси се: качествена наука за 350 млн. лв.

Европейските средства за наука – 545,8 млн. лв. за научната ос на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 350 млн. лв. от тях за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност – бенефициенти: публични и частни научни организации, висши училища, иновационни клъстери.Бизнес организации като асоциирани партньори – срок за кандидатстване: юли…

Детайли

Нова дата на провеждане на семинара за счетоводителите

Уважаеми Дами и Господа, Във връзка с настъпилата усложнена метериологична и пътна обстановка в страната, както и загрижеността ни за сигурността на участниците в семинара, взехме решение планирания на 19 Януари 2016г семинар за счетоводителите да бъде отложен. Семинарът за счетоводителите ще се проведе на 29 януари 2016 г.  (петък) от 9:00 часа отново в хотел „Св.…

Детайли

Промени в националните счетоводни стандарти

В ДВ, бр. 3 от 12.01. 2016 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 394 от 30.12. 2015 г. за изменение допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01. 01.2016 г. Изменения са изготвени във връзка с въвеждане в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива…

Детайли

Промени в осигуряването през новата 2016 година

В началото на новата 2016 г. отново си задаваме въпроса – какви са промените в осигурителното законодателство през тази година? Народното събрание гласува и одобри Закона за бюджета на ДОО за 2016 година (ЗБДОО). В тази статия ще разгледам основните параметри на бюджета на ДОО, свързани с осигурителните вноски, осигурителния доход и промените, които той…

Детайли

СЕМИНАР ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

П Р О Г Р А М А   ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 Г.   Норми от новия Закон за счетоводството касаещи счетоводното приключване на 2015г.   Приложни счетоводни и данъчни аспекти по ЗКПО на обезценяването и отписването на вземания;   Приложни счетоводни и данъчни аспекти по ЗКПО на задълженията;   Нови…

Детайли

Какво влезе в сила от 1 януари 2016 г.

Влизат в сила новите правила за възраст и стаж за пенсиониране.Жените ще се пенсионират при навършване на възраст 60 г. и 10 месеца, възрастта при мъжете ще бъде 63 години и 10 месеца. С по два месеца се увеличава и необходимият стаж – 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2…

Детайли

Защо е изгодно да си безработен в България?

През третото тримесечие на 2015 г. безработицата в България намаля до най-ниското си ниво от 2009 г. насам – 8.3%, но все още е далеч от стойностите преди началото на кризата през 2009 г. Голяма част от българите са икономически неактивни и дори не търсят работа, а именно наличието на трудов доход е една от…

Детайли