Къде е България в икономическите класации

Икономическа свобода На фона на лекото подобряване на икономическата свобода по света през 2015 г. България отстъпва в представянето си по отношение на свободния избор, конкурентните пазари, сигурността на частната собственост, принципите на правовата държава и др. В подреждането на канадския институт Fraser страната получава 7.33 от максимални 10 точки и отстъпва с три позиции…

Детайли

Администрацията е най-голямата пречка за бизнеса в България

Сложната и неефективна администрация е по-голям проблем за българските компании, отколкото корупцията. Това показва социологическо проучване на „Евробарометър“, извършено в периода септември–октомври 2015 г. във всички държави – членки на ЕС. Числата показват, че 80% от анкетираните собственици и управители на фирми в България намират това за най-големия проблем пред развитието на техния бизнес. Пред…

Детайли

Търси се: качествена наука за 350 млн. лв.

Европейските средства за наука – 545,8 млн. лв. за научната ос на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 350 млн. лв. от тях за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност – бенефициенти: публични и частни научни организации, висши училища, иновационни клъстери.Бизнес организации като асоциирани партньори – срок за кандидатстване: юли…

Детайли

Нова дата на провеждане на семинара за счетоводителите

Уважаеми Дами и Господа, Във връзка с настъпилата усложнена метериологична и пътна обстановка в страната, както и загрижеността ни за сигурността на участниците в семинара, взехме решение планирания на 19 Януари 2016г семинар за счетоводителите да бъде отложен. Семинарът за счетоводителите ще се проведе на 29 януари 2016 г.  (петък) от 9:00 часа отново в хотел „Св.…

Детайли

Промени в националните счетоводни стандарти

В ДВ, бр. 3 от 12.01. 2016 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 394 от 30.12. 2015 г. за изменение допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01. 01.2016 г. Изменения са изготвени във връзка с въвеждане в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива…

Детайли

Промени в осигуряването през новата 2016 година

В началото на новата 2016 г. отново си задаваме въпроса – какви са промените в осигурителното законодателство през тази година? Народното събрание гласува и одобри Закона за бюджета на ДОО за 2016 година (ЗБДОО). В тази статия ще разгледам основните параметри на бюджета на ДОО, свързани с осигурителните вноски, осигурителния доход и промените, които той…

Детайли

СЕМИНАР ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

П Р О Г Р А М А   ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 Г.   Норми от новия Закон за счетоводството касаещи счетоводното приключване на 2015г.   Приложни счетоводни и данъчни аспекти по ЗКПО на обезценяването и отписването на вземания;   Приложни счетоводни и данъчни аспекти по ЗКПО на задълженията;   Нови…

Детайли

Какво влезе в сила от 1 януари 2016 г.

Влизат в сила новите правила за възраст и стаж за пенсиониране.Жените ще се пенсионират при навършване на възраст 60 г. и 10 месеца, възрастта при мъжете ще бъде 63 години и 10 месеца. С по два месеца се увеличава и необходимият стаж – 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2…

Детайли

Защо е изгодно да си безработен в България?

През третото тримесечие на 2015 г. безработицата в България намаля до най-ниското си ниво от 2009 г. насам – 8.3%, но все още е далеч от стойностите преди началото на кризата през 2009 г. Голяма част от българите са икономически неактивни и дори не търсят работа, а именно наличието на трудов доход е една от…

Детайли

Три банки вдигнаха лихвите по депозитите

Три банки са вдигнали лихвите по срочни депозити през ноември, става ясно от анализ на финансовия портал „Моите пари“ за ноември. При други две е регистрирано намаление. За сравнение през октомври 9 банки влошиха условията по срочните депозити. Два от трезорите с повишени лихви са стартирали нови промоции по депозити със срок за 6 и…

Детайли