ЕК: Лошите кредити налагат преструктуриране на банковия сектор в България

Големият размер на т.нар. лоши кредити налага преструктуриране на банковия сектор в България. Това препоръчват от Европейската комисия (ЕК) в Доклад за механизма за предупреждение. Документът е част от рамките на Европейския съюз (ЕС) за икономическото управление.   По думите на икономическия комисар Пиер Московиси „предупрежденията им са се материализирали у нас през 2014 г.“.…

Детайли

Бързите заеми продължават да се ускоряват

Пазарът на небанкови потребителски заеми продължава да се съживява на фона на все още замръзналото банково финансиране. През третото тримесечие общият обем на отпуснатите от специализираните компании за потребителско кредитиране заеми е надхвърлил 2.1 млрд. лв., като се увеличава с над 56 млн. лв. за периода, показват публикуваните в сряда от БНБ данни към края…

Детайли

351 клопки при бързите кредити

Фирми за бързи кредити масово поставят клиентите си в неизгодно положение, показа проверка на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Всички инспектирани 44 компании са имали в договорите си неравностойни клаузи. От проверените общо 4253 текста от общите условия на договорите, 351 са били в ущърб на клиентите. Най-честото нарушение било превръщането на заема в…

Детайли

Българската банка за развитие започва нова програма за заеми за бизнеса

Българската банка за развитие (ББР) стартира нова инициатива за финансиране на бизнеса в партньорство с търговските банки. ББР ще споделя до 50% от риска по отпуснатите кредити. Вече са подписани рамкови договори с Алианц Банк, Българо-американска кредитна банка, Интернешънъл Асет Банк, Д Банк, Обединена българска банка, Централна кооперативна банка и Юробанк България. Очаква се към…

Детайли

Клъстер за етично финансиране на предприемачеството

В най-общи линии „етичните инвестиции” имат за цел насочването на паричния ресурс, формиран под формата на спестявания на населението към финансирането на стопанска дейност, съответстваща на ценностна система, в центъра на която стои човекът с неговите материални и духовни потребности. Те следва да се разглеждат като алтернатива на инвестициите с цел постигане на максимална индивидуална…

Детайли

За давността на неизплатените кредити

Какво могат да направят банките и какво длъжниците? Необходимо ли е със закона да се регламентира физическият фалит. В интервю с адв. Десислава Димитрова още по темата кога и какво може да бъде взето от длъжниците в „Темида” по Bulgaria ON AIR http://www.bgonair.bg/temida/2015-11-13/za-davnostta-na-neizplatenite-krediti

ББР стартира програма за финансиране на взаимоспомагателни кредитни кооперации

Българска банка за развитие стартира програма за кредитиране на Взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани, обединени в Национален кооперативен съюз /НКС/ Евростарт. Всяка кооперация може да получи до 1 500 000 лева със срок на погасяване до 5 години. Целта на програмата е да се стимулират земеделски производители, които по своята същност са микро…

Детайли

Провеждане на Извънаредно общо събрание на БАККОБ

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНАРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КООПЕРАТИВНИТЕ КРЕДИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНЕСМРЕЖИ” На основание чл.14 ал. 2 т. 2 от устава на сдружение „Българска асоциация на кооперативните кредитни организации и бизнесмрежи” се свиква извънаредно общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 12.11.2015 год./четвъртък/…

Детайли

Проектът за създаване на етична банка в Австрия се поддържа от многобройни предприемачи

Инициаторите за създаването на етична банка по името „Банка за общо благо“ (Bank für Gemeinwohl) в Австрия първоначално планираха, че банката ще започне работа през 2013 г. Поради възникнали трудности от бюрократично естество беше решено това да стане в края на 2015 г. Но това е малко вероятно. Причините са две. Първо, освен трима платени…

Детайли

Бизнес – моделът на етичните банки

За разлика от традиционните банки, осъществяващи своята дейност с цел увеличаване на пазарната цена на инвестирания от техните акционери капитал и увеличаване на реализираната печалба, етичните банки си поставят за цел чрез привличане на спестяванията на хората да формират кредитен ресурс, който да бъде насочен, както в стопанската, така и в социалната сфера на основата…

Детайли