За давността на неизплатените кредити

Какво могат да направят банките и какво длъжниците? Необходимо ли е със закона да се регламентира физическият фалит. В интервю с адв. Десислава Димитрова още по темата кога и какво може да бъде взето от длъжниците в „Темида” по Bulgaria ON AIR http://www.bgonair.bg/temida/2015-11-13/za-davnostta-na-neizplatenite-krediti

ББР стартира програма за финансиране на взаимоспомагателни кредитни кооперации

Българска банка за развитие стартира програма за кредитиране на Взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани, обединени в Национален кооперативен съюз /НКС/ Евростарт. Всяка кооперация може да получи до 1 500 000 лева със срок на погасяване до 5 години. Целта на програмата е да се стимулират земеделски производители, които по своята същност са микро…

Детайли

Провеждане на Извънаредно общо събрание на БАККОБ

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНАРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КООПЕРАТИВНИТЕ КРЕДИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНЕСМРЕЖИ” На основание чл.14 ал. 2 т. 2 от устава на сдружение „Българска асоциация на кооперативните кредитни организации и бизнесмрежи” се свиква извънаредно общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 12.11.2015 год./четвъртък/…

Детайли

Проектът за създаване на етична банка в Австрия се поддържа от многобройни предприемачи

Инициаторите за създаването на етична банка по името „Банка за общо благо“ (Bank für Gemeinwohl) в Австрия първоначално планираха, че банката ще започне работа през 2013 г. Поради възникнали трудности от бюрократично естество беше решено това да стане в края на 2015 г. Но това е малко вероятно. Причините са две. Първо, освен трима платени…

Детайли

Бизнес – моделът на етичните банки

За разлика от традиционните банки, осъществяващи своята дейност с цел увеличаване на пазарната цена на инвестирания от техните акционери капитал и увеличаване на реализираната печалба, етичните банки си поставят за цел чрез привличане на спестяванията на хората да формират кредитен ресурс, който да бъде насочен, както в стопанската, така и в социалната сфера на основата…

Детайли

Избраха ръководството на Фонда на фондовете

Вече е ясен съставът на ръководството на Фонда на фондовете, който ще управлява и контролира финансовите инструменти по оперативните програми за периода 2014-2020 г. В Управителния съвет ще влизат трима членове, чиито имена са Валери Белчев, Иван Даков и Мартин Дановски. Всички те са с професионален опит във финансовата сфера. Ръководството на новата структура беше…

Детайли

Шест мегатенденции, които ще променят света

Големи трансформиращи глобални сили, които определят бъдещето чрез дълбокото си въздействие върху бизнеса, икономиките, индустриите, обществата и индивидите – така от консултантската компания EY описват същността на т.нар. мегатенденции, които оформят облика на съвременния променящ се свят и чието развитие си струва да бъде наблюдавано в следващите години: Дигитално бъдеще Технологиите променят всички области на…

Детайли

ПЪРВИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МИКРОФИНАНСИРАНЕТО ще се отбележи на 20 октомври 2015.

Целта е да се повиши осведомеността на микрофинансирането, като инструмент за борба със социалното изключване и безработицата в Европа. Централната европейска проява ще се проведе в Брюксел и множество работни срещи, дебати, изложби, срещи и т.н. ще се проведат на местно равнище във всичките ЕС-28, в сътрудничество с членовете на двете мрежи, Европейската мрежа за…

Детайли

Търсят се финансовите инструменти за ПРСР

Финансовите инструменти за реализиране на Програмата за развитие на селските райони – те със сигурност ще се превръщат в по-актуална тема с напредването на програмния период, защото не са един или два примерите от миналия, когато добри и одобрени проекти не бяха реализирани, заради липсата на кредитиране. Въпреки, че една трета от новия програмен период…

Детайли

Увеличаване ролята на кредитните кооперации при финансирането на земеделските стопани

Днес 14.00 часа, в зала „Голям колегиум“ на Министерството на земеделието и храните, Заместник-министър Васил Грудев откри кръгла маса, посветена на финансовите инструменти за развитие на селските райони. Министерство на земеделието и храните е органът, който ще се занимава с финансиране на земеделския сектор, с осигуряването и разработването на адекватни финансови инструменти, които да покрият…

Детайли