Затягат критериите за отпускане на кредити

Критериите за отпускане на ипотечни кредити ще станат по-строги. Банките ще са длъжни да уведомяват потребителите писмено за всяка промяна на лихвата по заема. Това предвижда проект на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, който беше одобрен от Министерския съвет.  Законът, който е базиран на европейската директива за ипотечните кредити, трябва да влезе в…

Детайли

Твърде общ се оказа правилникът за прилагане на данък

В публикувания в „Държавен вестник“ правилник за прилагане на измененията в ЗДДС, познати като „данък уикенд“, се оказа неконкретен и не дава яснота на компаниите как да да го прилагат. Създават се нови специални колони и клетки в месечните ДДС регистри, където да е посочван само начисленият ДДС върху личното ползване за служебните стоки, услуги…

Детайли

Промени в КТ и ППЗДДС

В ДВ, бр. 8 от 29. 01. 2016 г. са обнародвани: Закон за изменение на Кодекса на труда (КТ); Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИД ППЗДДС). Промени В КТ   В КТ промените засягат критериите за признаване на представителна организация на национално равнище: работниците…

Детайли

Онлайн платформа осигурява пазар на земеделски производители от ЦИЕ в Китай

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа създаде единна онлайн платформа, в която земеделските производители от ЦИЕ могат представят своите стоки, съобщиха от центъра. Това e възможно с регистрация на електронния сайт – www.china2ceec.org, където производителите могат сами да посочат какви продукти и…

Детайли

Финансират 637 проекта на млади фермери

Фонд „Земеделие“ одобри за финансиране 637 проекта на млади фермери, които възнамеряват тепърва да развиват агробизнес.   Финансирането е по новата Програма за развитие на селските райони по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, чийто общ бюджет е 173.4 млн. евро. Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до…

Детайли

Банките се обръщат към новите технологии

Последният Световен икономически форум демонстрира, че високите технологии са се превърнали в основна тема за финансовите институции, пише Bloomberg. По време на срещите в Давос ръководителите на най-големите световни банки едновременно изтъкваха потенциала на иновациите и лобираха пред регулаторите да контролират по-силно стартъп компаниите, застрашаващи да ги изместят в някои части на финансовия бизнес, отбелязва…

Детайли

Указание на НАП относно ползване на активи и за лични нужди за целите на ЗДДС

На Интернет страницата на НАП е публикувано Указание № 24-00-15 от 22. 01. 2016 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите, като се посочва че до 14. 02. 2016 г. регистрираните…

Детайли

БНБ се отказва да глобява за невярна информация за банки

БНБ предлага да отпадне текстът от Закона за кредитните институции, който й дава право да налага глоби и санкции за разпространяване на „невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея“. Това съобщиха от водената от Димитър Радев институция, чийто управителен съвет е решил, че приложението…

Детайли

Лесен, но важен урок за личния бюджет & пари

Всеки от нас има личен месечен бюджет и съзнателно или не, повече или по-малко ефективно, го управлява. За разлика от правителствата, които могат да поддържат дефицити (дефицит е, когато харчиш повече, отколкото изкарваш), ние, обикновените хора, не можем да си го позволим. Затова е добре да имаме на разположение няколко практични идеи как да управляваме…

Детайли

Перфектната буря е тук

Пазарите на акции по света пропадат с невижданипрез последните години темпове. Всъщност в момента отново се пише история — според данни на Financial Times през 336-те търговски месеца за последните 28 години е имало едва 12, в които загубите за индекса MSCI World са били по-големи, отколкото през януари 2016. А като се замислим, в тази статистика…

Детайли