България се деиндустриализира

85 големи предприятия са закрити само за пет години – между 2008 и 2013 година. Заедно с тях са фалирали много, свързани с тяхното производство, средни и малки компании. Обезглавени са цели сектори, сочи статистиката. За същия период е изчезнало всяко пето средно предприятие. С 12% се е свил броят на малките фирми. Увеличили са…

Детайли

Не са ли българите в чужбина най-големият инвеститор за България?

203,1 млн. евро са изпратили българите, живеещи в чужбина на своите близки в България през първите три месеца на тази година. Това сочат данните на Българската народна банка. Сумата отчита минимално увеличение спрямо същия период на миналата година, когато изпратени средства са възлизали на 202,8 млн. евро, припомня divident.bg. Конкретно за месец март сънародниците ни…

Детайли

Злободневните събития в българската банкова система

Макар и замислена в общи линии като своеобразна история на банковите кризи по света и в частния случай „Агробизнесбанк“, книгата с тази тематика, представена в централната пловдивска книжарница на ИК „Хермес“, всъщност има шанса да бъде особено актуална и днес. Защото авторите – д-р ик. Петър Нейчев, dr. rer. оес. Тоде Тодев и Стефан Прончев…

Детайли

Доходността от спестовните сметки вече е отрицателна

Спестовните клиенти на банките губят все повече пари. Лихвите по депозитите и в България паднаха под 2% и вече са близки до рекордно ниските равнища в Европа, но поне все още осигуряват положителна доходност. Това обаче не е валидно за спестовните и разплащателните сметки. Печалбата, която генерират те за клиентите, е със знак минус –…

Детайли

Кризи, банки, финансова грамотност – тема с продължение

Във второто издание на една книга може да се намери известна аналогия, например, като при втория брак на човека – изводи и поуки, поправка на грешки и пропуски, надеждата, че новият опит ще бъде по-успешен. А дали си успял, това бъдещето ще покаже… Защо използваме думата „опит“ за книгата „Банковите кризи и истината за Агробизнесбанк“?…

Детайли

Как малки и средни компании да кандидатстват за 150 млн. евро.

Първите 150 млн. евро субсидии за малките и средните предприятия (МСП) вече имат по-ясни очертания. Средствата са от програма „Иновации и конкурентоспособност“ и са бюджетът за тази година по първата обявена процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Вече са публикувани за обществено обсъждане насоките за кандидатстване и пакетът от документи към тях. Те дават…

Детайли

Българската икономика – собствен облик или лутане между чужди образци

Нужен ли е на България собствен икономически модел и какъв да бъде той? Това бе основната тема на проведената в пловдивския Дом на техниката „Кръгла маса“, основни организатори на която бяха Гражданското сдружение за нова високотехнологична индустриализация на България, Съюзът на икономистите в България, Териториалната организация на научно-техническите съюзи, „Атлас Финанс“ АД и Медията за…

Детайли

Конкуренцията като взаимноизгодно сътрудничество

Прилагането на идеята за враждебната конкуренция не винаги дава положителни резултати. Ако експертите проявяваха повече въображение по отношение на теорията за една система и ролята на сътрудничеството при оптимизацията на бизнес процесите, те щяха да достигнат този извод. Защо да се подценява разбирането, че може да се търси реализация на една система, в която всички…

Детайли

ЕК одобри и ОП „Иновации и конкуренто-способност“

Европейската комисия е одобрила Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за новия програмен период, съобщиха от Брюксел. Средствата по нея са в размер на около 1,39 млрд. евро и ще бъдат инвестирани за развитие на българската икономика. От тях 1,18 млрд. са от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Програмата има за цел да се стимулира…

Детайли

Груповото финансиране в недвижими имоти достигна 2,5 милиарда долара тази година

Краудфъндинг за недвижими имоти вече е многомилиярдна индустрия, която се очаква да се удвои тази година. Това, може би, ще изненада мнозина. В момент, в който, мнозина мислят за краудфъндинга като за група приятели, събрали пари за продуцирането на инди филм или издаването на стихосбирка с алтернативни текстове. Но трябва да се замислим, че светът…

Детайли