Банките пробно в шок – пример какво правят, ако се изтеглят 50% от влоговете

Всяка банка ще бъде поставена в типологизирани кризисни ситуации, някои от които – шокови. Това е смисълът на стрес тестовете на банките, които стартират, след като приключи оценката на техните активи. БНБ постави началото на оценката в понеделник. Обикновено при стрес тестовете се разиграват различни хипотези за състоянието на ключови макроикономически показатели, каквито са инфлация,…

Детайли

България има най-малко предприемачи в Европа

Въпреки силното желание за предприемачество, много малко българи реално се опитват да стартират нови компании, показват резултатите на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за 2015 г. Страната участва за първи път в доклада, като заема последно място в Европа по процент на работещо население, което е в процес на започване на предприемаческа дейност или е започнало…

Детайли

Бизнес и счетоводни организации с общи искания за промени в нормативната уредба, засягаща „данък уикенд“

В обща декларация представителите на бизнеса в лицето на АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ и съсловните организации на счетоводители и одитори отправиха искане към управляващите за спешна среща, на която да бъдат обсъдени законодателни промени, регламентиращи данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване, т.нар. „данък уикенд“. В документа ясно е изразено…

Детайли

НАП публикува разяснения относно деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

Приходната агенция публикува в интернет страницата си разяснения относно възможните варианти за приспадане на данъчен кредит за използвани и за лични нужди стоки, включени в стопанските активи на регистрирани по ЗДДС данъчно задължени лица.   По-долу дословно е цитирано съобщението на НАП:   Данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските…

Детайли

Инициатива по изпращане и промотиране на български продукти

От 1 до 29 февруари 2016 г. Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ стартира повторна инициатива за събиране и изпращане на мостри на селскостопански и други продукти в Българския павилион в гр. Шанхай, КНР.   Инициативата по изпращане и промотиране на български продукти е в…

Детайли

Затягат критериите за отпускане на кредити

Критериите за отпускане на ипотечни кредити ще станат по-строги. Банките ще са длъжни да уведомяват потребителите писмено за всяка промяна на лихвата по заема. Това предвижда проект на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, който беше одобрен от Министерския съвет.  Законът, който е базиран на европейската директива за ипотечните кредити, трябва да влезе в…

Детайли

Твърде общ се оказа правилникът за прилагане на данък

В публикувания в „Държавен вестник“ правилник за прилагане на измененията в ЗДДС, познати като „данък уикенд“, се оказа неконкретен и не дава яснота на компаниите как да да го прилагат. Създават се нови специални колони и клетки в месечните ДДС регистри, където да е посочван само начисленият ДДС върху личното ползване за служебните стоки, услуги…

Детайли

Промени в КТ и ППЗДДС

В ДВ, бр. 8 от 29. 01. 2016 г. са обнародвани: Закон за изменение на Кодекса на труда (КТ); Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИД ППЗДДС). Промени В КТ   В КТ промените засягат критериите за признаване на представителна организация на национално равнище: работниците…

Детайли

Онлайн платформа осигурява пазар на земеделски производители от ЦИЕ в Китай

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа създаде единна онлайн платформа, в която земеделските производители от ЦИЕ могат представят своите стоки, съобщиха от центъра. Това e възможно с регистрация на електронния сайт – www.china2ceec.org, където производителите могат сами да посочат какви продукти и…

Детайли

Финансират 637 проекта на млади фермери

Фонд „Земеделие“ одобри за финансиране 637 проекта на млади фермери, които възнамеряват тепърва да развиват агробизнес.   Финансирането е по новата Програма за развитие на селските райони по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, чийто общ бюджет е 173.4 млн. евро. Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до…

Детайли